Evropská unie

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA)

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu se sídlem ve Vigu (Španělsko) prosazuje přísné společné standardy pro kontrolu, inspekci a dohled v rámci společné rybářské politiky (SRP).

EFCA zprostředkovává operativní spolupráci mezi zeměmi EU. Její služby využívají jak členské státy, tak Evropská komise. Organizuje a koordinuje spolupráci vnitrostátních kontrolních a inspekční subjektů a zajišťuje odbornou přípravu inspektorů a školitelů ze zemí Unie tak, aby byla pravidla SRP dodržována a uplatňována účinně a důsledně.

Agentura přispívá k tomu, aby byly v odvětví rybolovu zajištěny rovné podmínky, a stará se o to, aby bez ohledu na místo činnosti plnily všechny subjekty své povinnosti a nedocházelo k diskriminaci. Přispívá také k tomu, aby měl rybolov v EU udržitelný charakter – díky ní jsou lépe dodržována platná opatření v zájmu ochrany a řízení rybích populací, aby byly zachovány v dobrém stavu i v budoucnu.

Kontaktní údaje: 

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu(EFCA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

España

Tel: 
+34 986 12 06 10
Fax: 
+34 986 12 52 34