European Union website, the official EU website

Европейска агенция за контрол на рибарството

Европейска агенция за контрол на рибарството

Европейската агенция за контрол на рибарството, със седалище във Виго, Испания, е създадена с цел насърчаване на висок общ стандарт за контрол, проверка и надзор в рамките на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР).

Агенцията улеснява оперативното сътрудничество между страните от ЕС, помагайки както на тях, така и на Комисията. Тя организира и координира сътрудничеството между националните служби за контрол и инспекционните дейности и обучава национални инспектори и инструктори, за да гарантира ефективното и последователно изпълнение и прилагане на правилата на ОПОР.

Агенцията допринася за осигуряването на равноправни условия на конкуренция за всички в риболовната промишленост, с което гарантира спазването на задълженията и равното третиране на работещите в сектора, където и да извършват дейността си. Тя допринася също така за изграждането на устойчиво рибарство като подобрява спазването на съществуващите мерки за опазване и управление в полза на бъдещите поколения.

Координати за връзка: 

Европейска агенция за контрол на рибарството(EFCA)

Координати за връзка

Адрес: 

Edificio Odriozola

Avenida García Barbón 4

E–36201 Vigo

Тел: 
+34 986 12 06 10
Факс: 
+34 986 12 52 34