European Union website, the official EU website

Europeiska miljöbyrån

Europeiska miljöbyrån

Vad vi gör

Vi förmedlar oberoende information om miljön som underlag till EU:s och medlemsländernas miljöpolitik.
Europeiska miljöbyrån har cirka 130 fast anställda medarbetare och en årsbudget på 40 miljoner euro. Vi tar fram information och bedömningar om

  • miljöns tillstånd
  • utvecklingen på miljöområdet, bl.a. ekonomiska och sociala faktorer som påverkar miljön
  • olika miljöinsatser och deras effekt
  • tendenser och problem i framtiden.

Medlemsländer

Miljöbyrån har för närvarande 32 medlemmar – de 28 EU-länderna samt Island, Norge, Liechtenstein, Schweiz och Turkiet.

Samarbetspartner

  • Eionet – det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (främst nationella miljömyndigheter och miljöministerier med cirka 300 institutioner på lägre instanser).

Miljöbyrån ansvarar för att vidareutveckla Eionet och samordna verksamheten.

Rättslig grund

EU:s förordning 401/2009 om Europeiska miljöbyrån och Eionet

Inrättad: 1993

Verkställande direktör:
Mr. Hans BRUYNINCKX

Kontaktuppgifter till: 

Europeiska miljöbyrån(EEA)

Kontaktuppgifter till

Adress: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tfn: 
+45 33 36 71 00
Fax: 
+45 33 36 71 99