Europeiska Unionen

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Översikt

Uppgift: Ta fram miljöinformation åt beslutsfattare och allmänheten

Direktör: Hans Bruyninckx

Partnerländer: EU-länderna, Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet och Schweiz

Inrättad: 1990

Antal anställda: 200

Plats: Köpenhamn

Webbplats: Europeiska miljöbyrån

Europeiska miljöbyrån är ett EU-organ som har till uppgift att ta fram tillförlitlig och oberoende information om miljön. Informationen är till för både allmänheten och de som arbetar med att ta fram, anta, genomföra och utvärdera miljöpolitik.

Verksamhet

Miljöbyrån ska

 • hjälpa EU och länderna att fatta välgrundade beslut om att förbättra miljön, integrera miljöhänsyn i den ekonomiska politiken och ställa om till ett hållbart samhälle
 • utveckla och samordna Eionet, nätverket av nationella miljöorgan som hjälper byrån.

Organisation

De flesta av miljöbyråns anställda jobbar på huvudkontoret i  Köpenhamn. De är experter på miljö och hållbar utveckling, informationshantering och kommunikation.

Byrån leder också Eionet – det europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning – som omfattar mer än 300 institutioner i hela Europa.

Man samarbetar nära med ländernas nationella kontaktpunkter och andra nationella miljöorgan som ansvarar för att samordna Eionets verksamhet i landet.

Miljöbyrån driver också europeiska ämnescentrum som samlar in, bearbetar och analyserar data om de viktigaste miljöfrågorna. De fungerar som nätverk för ungefär 90 specialiserade institutioner i Europa.

Arbetssätt

För varje år tar man fram ett arbetsprogram som bygger på ett femårigt arbetsprogram. Programmet för 2014–2018 är inriktat på fyra huvudområden:

 • Bidra med underlag till miljöpolitiken – ge feedback och synpunkter på EU:s strategier och mål genom fortlöpande rapportering om viktiga miljöfrågor.
 • Bedöma systematiska utmaningar – med ett övergripande och långsiktigt perspektiv för att stödja EU:s miljöhandlingsprogram.
 • Ta fram och dela kunskap – genom nätverk av människor och informationssystem.
 • Arbeta för en effektivare och mer ändamålsenlig politik.

Målgrupper

Miljöbyrån arbetar i första hand för

 • EU-kommissionen, Europaparlamentet, ministerrådet och andra EU-institutioner
 • EU-ländernas regeringar
 • icke-statliga organisationer
 • universitets- och forskarvärlden
 • företagsorganisationer
 • konsultfirmor och tankesmedjor.

Allmänheten är också en stor publik och får tack vare miljöbyrån en bredare kunskap om miljö- och klimatfrågor.

Kontaktuppgifter till

Europeiska miljöbyrån (EEA)

Kontaktuppgifter till

Adress

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tfn
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Back to top