Evropska unija

Evropska agencija za okolje (EEA)

Evropska agencija za okolje (EEA)

Pregled

Vloga: Evropska agencija za okolje zagotavlja snovalcem politike in javnosti ciljne in zanesljive okoljske informacije.

Direktor: Hans Bruyninckx

Partnerske države: države EU, Norveška, Islandija, Lihtenštajn, Švica in Turčija

Leto ustanovitve: 1990

Število zaposlenih: 200

Sedež: København

Spletišče: Evropska agencija za okolje

Evropska agencija za okolje zagotavlja zanesljive in neodvisne okoljske informacije. Agencija je glavni vir informacij za deležnike, ki sodelujejo pri razvoju, sprejemanju, izvajanju in ocenjevanju okoljske politike, in za širšo javnost.

Naloge

Evropska agencija za okolje:

 • pomaga EU in njenim državam članicam pri sprejemanju odločitev na podlagi preverjenih informacij v zvezi z izboljšanjem okolja in vključevanjem okoljskih vidikov v gospodarske politike in doseganjem trajnostnega razvoja
 • pripravlja in usklajuje dejavnosti omrežja okoljskih organov držav članic (Eionet), ki pomaga pri delu agencije

Struktura

Osebje Evropske agencije za okolje večinoma dela na sedežu v Københavnu. Med zaposlenimi so strokovnjaki za okolje in trajnostni razvoj, upravljanje informacij in komuniciranje.

 Agencija upravlja tudi evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje ( Eionet), ki obsega več kot 300 organizacij po vsej Evropi.

Pri tem tesno sodeluje z nacionalnimi kontaktnimi točkami v sodelujočih državah in drugimi nacionalnimi organi (agencijami za okolje, ministrstvi itn.), pristojnimi za usklajevanje omrežja EIONET v svojih državah.

Agencija je ustanovila tudi evropske tematske centre, ki upravljajo, analizirajo in zbirajo podatke  o  najpomembnejših okoljskih vprašanjih. Centri so organizirani v omrežja, v katerih sodeluje približno 90 specializiranih organizacij po vsej Evropi.

Delovanje

Dejavnosti agencije so opredeljene v letnem delovnem programu, ki je del 5-letnega delovnega programa. Sedanji program zajema obdobje 2014–2018 in se osredotoča na štiri najpomembnejša področja:

 • obveščanje o izvajanju politike – zagotavljanje povratnih informacij in predlogov v zvezi s političnimi ukrepi in cilji EU ter stalno poročanje o napredku glede ključnih okoljskih vprašanj
 • vrednotenje sistemskih izzivov z upoštevanjem makroekonomskih, medsektorskih in dolgoročnih vidikov v podporo okoljskemu akcijskemu programu EU
 • skupno ustvarjanje in uporaba znanja – priprava in upravljanje omrežij ljudi in informacijskih sistemov
 • stalna krepitev učinkovitosti in uspešnosti

Koristi

Glavni deležniki Evropske agencije za okolje:

 • Evropska komisija, Evropski parlament, Svet EU in druge institucije EU
 • sodelujoče države
 • nevladne organizacije
 • znanstvene in akademske skupnosti
 • podjetniške organizacije
 • svetovalna podjetja in možganski trusti

Med pomembnejšimi ciljnimi skupinami je tudi širša javnost – agencija si prizadeva, da bi ljudje bolje razumeli pomen vprašanj, povezanih z okoljem in podnebnimi spremembami.

Kontaktni podatki

Evropska agencija za okolje(EEA)

Kontaktni podatki

Naslov

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Back to top