European Union website, the official EU website

Evropska agencija za okolje

Evropska agencija za okolje

Naše naloge

Agencija, ki ima približno 130 redno zaposlenih in letni proračun v višini 40 milijonov EUR, zagotavlja neodvisne informacije o okolju, ki jih države članice in EU uporabijo pri pripravi politik.
Pripravljamo celovite informacije in ocene o:

  • stanju okolja;
  • okoljskih gibanjih, vključno z oceno ekonomskih in socialnih dejavnikov, ki bremenijo okolje;
  • politikah in njihovi učinkovitosti;
  • morebitnih prihodnjih gibanjih in težavah.

Članice

Evropska agencija za okolje ima 32 članic – 28 držav EU ter Islandijo, Lihtenštajn, Norveško, Švico in Turčijo.

Partnerji

  • Eionet – Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje (večinoma nacionalne okoljske agencije in ministrstva s približno 300 organi).

Evropska agencija za okolje je odgovorna za razvoj omrežja Eionet in usklajuje njegove dejavnosti.

Pravna podlaga

Uredba EU 401/2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju

Leto ustanovitve: 1993

Direktor:
gospod Hans BRUYNINCKX

Kontaktni podatki: 

Evropska agencija za okolje(EEA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel: 
+45 33 36 71 00
Fax: 
+45 33 36 71 99