European Union website, the official EU website

Európska environmentálna agentúra

Európska environmentálna agentúra

Čo robíme

Poskytujeme nezávislé informácie o životnom prostredí, ktoré slúžia ako podklady pre tvorbu politík na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov.
Máme približne 130 stálych zamestnancov a náš ročný rozpočet je 40 mil. EUR. Poskytujeme celý rad informácií a hodnotení o:

  • stave životného prostredia;
  • environmentálnych trendoch vrátane vyhodnotenia vplyvu ekonomických a sociálnych faktorov na životné prostredie;
  • politikách a ich efektívnosti ;
  • možných budúcich trendoch a otázkach.

Členské štáty

Európska environmentálna agentúra má v súčasnosti 32 členov – 28 členských štátov EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Turecko.

Partneri

  • Eionet – Európska environmentálna informačná a ;monitorovacia sieť (predovšetkým národné agentúry životného prostredia a ministerstvá a približne 300 inštitúcií na nižšej úrovni).

Európska environmentálna agentúra je zodpovedná za rozvoj siete Eionet a koordináciu jej činností.

Právny základ našej práce

Nariadenie EÚ č.1210/90 o zriadení agentúry EEA a siete Eionet

Rok založenia: 1993

Výkonná riaditeľka:
p. Hans BRUYNINCKX

Kontaktné údaje: 

Európska environmentálna agentúra(EEA)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel: 
+45 33 36 71 00
Fax: 
+45 33 36 71 99