Uniunea Europeană

Agenţia Europeană de Mediu

Agenţia Europeană de Mediu

Prezentare generală

Rol: AEM pune la dispoziția factorilor de decizie și a cetățenilor informații privind mediul.

Director: Hans Bruyninckx

Parteneri: țările UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Turcia și Elveția

Înființare: 1990

Angajați: 200

Sediu: Copenhaga

Site: Agenția Europeană de Mediu

AEM este o agenție a UE având drept misiune să furnizeze informații fiabile și independente cu privire la mediu. Ea funcționează ca sursă majoră de informații atât pentru părțile implicate în dezvoltarea, adoptarea, implementarea și evaluarea politicii de mediu, cât și pentru  publicul larg.

Ce face AEM?

Misiunea AEM este:

 • să ajute UE și statele sale membre să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la îmbunătățirea mediului, integrând aspectele legate de mediu în politicile economice și urmărind favorizarea sustenabilității
 • să dezvolte și să coordoneze Eionet, rețeaua organismelor naționale de mediu, înființată pentru a sprijini agenția.

Structură

Personalul AEM, care include experți în domenii precum mediul și dezvoltarea durabilă, gestionarea informațiilor și comunicare, își desfășoară activitatea în special la sediul central al agenției din Copenhaga.

AEM conduce și rețeaua de observare a mediului Eionet, care include peste 300 de instituții din toată Europa.

Pentru a face acest lucru, agenția cooperează îndeaproape cu punctele naționale de contact din țările participante, precum și cu organismele naționale (agenții de mediu, ministere etc.) care răspund de coordonarea activităților Eionet pe teritoriul lor.

Pentru a sprijini colectarea, gestionarea și analiza datelor, AEM a înființat și administrează centrele tematice europene, care acoperă chestiunile majore de mediu. Aceste centre sunt și rețele, incluzând circa 90 de instituții specializate din întreaga Europă.

Cum funcționează AEM?

AEM își organizează activitatea în programe anuale de lucru, fiecare făcând parte dintr-un program de lucru pe 5 ani. Programul actual acoperă perioada 2014-2018 și este structurat în jurul a 4 teme principale:

 • informare pentru punerea în aplicare a politicilor - furnizarea de sprijin pentru elaborarea cadrelor strategice ale UE și îndeplinirea obiectivelor sale, prin raportarea continuă a progreselor înregistrate în ceea ce privește principalele aspecte de mediu
 • evaluarea provocărilor sistemice - adoptarea unei viziuni globale, trans-sectoriale și pe termen lung, pentru a sprijini programul de acțiune pentru mediu al UE
 • crearea și utilizarea în comun a cunoștințelor - crearea și dezvoltarea de rețele de persoane și sisteme de informații
 • îmbunătățirea continuă a eficienței și eficacității.

Cine sunt beneficiarii?

De serviciile AEM beneficiază diverse părți interesate:

 • Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul UE și alte instituții europene
 • guvernele din țările participante
 • ONG-urile
 • comunitățile academice și științifice
 • organizațiile profesionale
 • birourile de consultanță și grupurile de reflecție.

AEM se adresează, de asemenea, publicului larg - agenția își propune să îi ajute să cetățeni să înțeleagă mai bine aspectele legate de mediu și de schimbările climatice.

Date de contact

Agenţia Europeană de Mediu(AEM)

Date de contact

Adresă

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Back to top