Unia Europejska

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Informacje ogólne

Rola: EEA dostarcza politykom i społeczeństwu informacje na temat środowiska.

Dyrektor: Hans Bruyninckx

Partnerzy: państwa UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja i Szwajcaria

Rok założenia: 1990

Liczba pracowników: 200

Siedziba: Kopenhaga

Strona internetowa: Europejska Agencja Środowiska

EEA jest unijną agencją, której zadaniem jest dostarczanie rzetelnych i niezależnych informacji dotyczących środowiska. Jest ona głównym źródłem informacji dla podmiotów zaangażowanych w tworzenie, przyjmowanie, wdrażanie i ocenianie polityki w dziedzinie środowiska, a także dla całego społeczeństwa.

Zadania

EEA ma za zadanie:

 • pomagać UE i jej państwom członkowskim w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących poprawy stanu środowiska, włączaniu kwestii środowiskowych do strategii polityki gospodarczej oraz zapewnianiu zrównoważonego rozwoju
 • rozwijać i koordynować Eionet, sieć krajowych organów ds. środowiska utworzonych po to, by wspomagać działalność agencji.

Struktura

Wśród pracowników agencji zatrudnionych w jej siedzibie w Kopenhadze są eksperci ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju, zarządzania informacjami i komunikacji.

Agencja zarządza jednak również europejską siecią obserwacji środowiska Eionet, w której uczestniczy ponad 300 instytucji z całej Europy.

Agencja ściśle współpracuje z krajowymi punktami kontaktowymi w krajach będących członkami sieci, jak również z innymi podmiotami krajowymi (agencje ochrony środowiska, ministerstwa itp.) odpowiedzialnymi za koordynowanie działalności Eionet na terytorium danego kraju.

Aby skuteczniej gromadzić i analizować dane oraz nimi zarządzać, agencja powołała do życia i prowadzi Europejskie Centra Tematyczne zajmujące się najważniejszymi kwestiami środowiskowymi. Ośrodki te również mają formę sieci i obejmują ok. 90 wyspecjalizowanych instytucji z całej Europy.

Jak działa agencja?

EEA organizuje swoją działalność według rocznego programu prac, który stanowi część pięcioletniego programu działalności. Aktualny program obejmuje lata 2014–2018 i obejmuje cztery główne tematy:

 • informacje na temat wdrażania polityki – propozycje i uwagi dotyczące unijnych ram politycznych, celów i zadań poprzez stały system sprawozdawczości na temat postępów w kwestiach dotyczących ochrony środowiska
 • ocena systemowych wyzwań – analiza makroekonomiczna, międzysektorowa i długoterminowa mająca na celu wspieranie unijnego programu działań w zakresie środowiska
 • wspólne gromadzenie i wykorzystywanie wiedzy – budowanie i podtrzymywanie kontaktów między ludźmi oraz konserwacja systemów informatycznych
 • ciągła poprawa wydajności i skuteczności.

Komu przynosi korzyści działalność agencji?

Agencja działa na rzecz wielu podmiotów. Są to:

 • Komisja Europejska, Parlament Europejski, Rada UE i inne instytucje UE
 • rządy krajów uczestniczących w sieci
 • organizacje pozarządowe
 • środowiska naukowe i akademickie
 • organizacje przedsiębiorców
 • firmy konsultingowe i ośrodki analityczne.

Jednym z głównych adresatów informacji gromadzonych przez agencję jest ogół społeczeństwa – EEA ma na celu pomagać Europejczykom w zdobywaniu wiedzy na temat kwestii dotyczących środowiska i zmian klimatu.

Dane kontaktowe

Europejska Agencja Środowiska (EEA)

Dane kontaktowe

Adres

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Faks
+45 33 36 71 99
Back to top