Europese Unie

Europees Milieuagentschap (EEA)

Europees Milieuagentschap (EEA)

In het kort

Rol: Het EMA verstrekt milieu-informatie aan beleidsmakers en aan het publiek.

Directeur: Hans Bruyninckx

Partners: EU-landen, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Turkije en Zwitserland

Opgericht in: 1990

Aantal medewerkers: 200

Locatie: Kopenhagen

Website: Europees Milieuagentschap

Het EMA is een Europees agentschap dat correcte, onafhankelijke informatie over het milieu verspreidt. Het fungeert als belangrijke bron van informatie voor iedereen die het milieubeleid ontwikkelt, goedkeurt, uitvoert en evalueert, maar ook voor het grote publiek.

Taken

Op grond van zijn mandaat moet het EMA:

 • de EU en haar lidstaten helpen weloverwogen beslissingen te nemen over verbetering van het milieu, integratie van milieuoverwegingen in het economische beleid en verduurzaming
 • Eionet, het netwerk van nationale milieuagentschappen dat opgericht is ter ondersteuning van het EMA, ontwikkelen en coördineren

Structuur

De werknemers van het EMA, waaronder milieudeskundigen en deskundigen voor duurzame ontwikkeling, informatiebeheer en communicatie, zijn voornamelijk werkzaam in het hoofdkantoor in Kopenhagen.

Het agentschap bestuurt ook Eionet, het Europees milieuobservatienetwerk, dat bestaat uit meer dan 300 instellingen in heel Europa.

Daarvoor werkt het agentschap nauw samen met de bevoegde nationale contactpunten in deelnemende landen, maar ook met andere nationale instanties (milieuagentschappen, ministeries, enz.) die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de activiteiten van Eionet in hun land.

Om gegevens te verzamelen, bundelen en analyseren, heeft het EMA ook Europese thematische centra over belangrijke milieukwesties opgericht. Die centra zijn tegelijkertijd ook netwerken, en omvatten ongeveer 90 gespecialiseerde instellingen over heel Europa.

Werkwijze

Het EMA organiseert zijn activiteiten in jaarprogramma's, die deel uitmaken van een vijfjarig werkprogramma. Het huidige werkprogramma voor 2014-2018 focust op 4 grote thema's:

 • het beleid beter uitvoeren –  met feedback en input voor EU-beleidskaders en -doelstellingen door voortdurend verslag uit te brengen over de vooruitgang van belangrijke milieukwesties
 • systemische uitdagingen vaststellen – vanuit een algemene, sectoroverschrijdende en langetermijnvisie het EU-milieuactieprogramma ondersteunen
 • gezamenlijk kennis verwerven en gebruiken – netwerken van mensen en informatiesystemen opzetten en in stand houden
 • voortdurend efficiëntie en doeltreffendheid verbeteren

Wie is erbij gebaat?

De voornaamste belanghebbenden van het EMA zijn:

 • de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Raad van de EU en andere Europese instellingen
 • regeringen in deelnemende landen
 • ngo's
 • de wetenschappelijke en academische wereld
 • bedrijfsorganisaties
 • adviesbureaus en denktanks

Een andere belangrijke doelgroep is het grote publiek, het agentschap helpt hen milieu- en klimaatveranderingskwesties beter te begrijpen.

Contact

Europees Milieuagentschap(EMA)

Contact

Adres

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Back to top