European Union website, the official EU website

Eiropas Vides aģentūra

Eiropas Vides aģentūra

Mūsu darbība

Mēs sniedzam objektīvu informāciju par vidi, tādējādi palīdzot ES un valstu politikas veidotājiem.
Mūsu aģentūra, kurā strādā apmēram 130 pastāvīgi darbinieki un kuras gada budžets ir 40 miljoni eiro, sniedz plašu informāciju un izstrādā novērtējumus šādās jomās:

  • vides stāvoklis,
  • vides attīstības tendences, tostarp izvērtējot tādus ekonomiskus un sociālus faktorus, kas rada spiedienu uz vidi,
  • politika un tās efektivitāte,
  • iespējamās tendences un problēmas nākotnē.

Dalībvalstis

Eiropas Vides aģentūrā  (EVA) ir 32 dalībvalstis — visas 28 ES valstis, kā arī Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice un Turcija.

Partneri

  • Eionet — Eiropas vides informācijas un novērojumu tīkls, kurā ietilpst galvenokārt valstu vides aģentūras un ministrijas, kā arī apmēram 300 zemākā līmeņa iestādes.

EVA atbild par Eionet attīstību un koordinē tā darbību.

Mūsu darbības juridiskais pamats

Regula 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu

Dibināta: 1993

Izpild-direktore:
Mr. Hans BRUYNINCKX

Kontaktinformācija: 

Eiropas Vides aģentūra(EEA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Ta-lr: 
+45 33 36 71 00
Fakss: 
+45 33 36 71 99