European Union website, the official EU website

Europos aplinkos agentūra

Europos aplinkos agentūra

Mūsų veikla

Teikiame nepriklausomą informaciją apie aplinką, kuri padeda formuoti Europos Sąjungos ir jos valstybių narių politiką.
Agentūroje dirba apie 130 nuolatinių darbuotojų, jos metinis biudžetas – 40 mln. eurų. Teikiame įvairią informaciją ir vertinimus tokiomis temomis:

  • aplinkos būklė,
  • aplinkos pokyčių tendencijos, įskaitant ekonominių ir socialinių veiksnių, neigiamai veikiančių aplinką, vertinimą,
  • politikos kryptys ir jų veiksmingumas,
  • galimos ateities tendencijos ir problemos.

Valstybės narės

Europos aplinkos agentūros narės šiuo metu yra 32 valstybės: 28 ES šalys, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šveicarija ir Turkija.

Partneriai

  • „Eionet“ – Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas (daugiausia nacionalinės aplinkos agentūros ir ministerijos bei apie 300 žemesnio lygmens institucijų).

Europos aplinkos agentūra atsakinga už tinklo „Eionet“ vystymą ir jo veiklos koordinavimą.

Teisinis veiklos pagrindas

ES reglamentas 1210/90, kuriuo įsteigiama Europos aplinkos agentūra ir „Eionet“

Įsteigta: 1993 m.

Vykdančioji direktorė:
Mr. Hans BRUYNINCKX

Kontaktiniai duomenys: 

Europos aplinkos agentūra(EAA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel: 
+45 33 36 71 00
Fax: 
+45 33 36 71 99