Europska unija

Europska agencija za okoliš (EEA)

Europska agencija za okoliš (EEA)

Pregled

Uloga – EEA tvorcima politika i javnosti pruža informacije o okolišu.

Direktor – Hans Bruyninckx

Partneri – zemlje EU-a, Norveška, Island, Lihtenštajn, Turska i Švicarska

Godina osnivanja – 1990.

Broj zaposlenika – 200

Lokacija – Kopenhagen

Web-mjesto – Europska agencija za okoliš

EEA je agencija EU-a čija je zadaća pružati utemeljene i neovisne informacije o okolišu. Glavni je izvor informacija za sve koji su uključeni u razvoj, donošenje, provedbu i ocjenjivanje politike okoliša, ali i za širu javnost.

Djelokrug

EEA je zadužena za:

 • pomoć EU-u i njegovim državama članicama u donošenju utemeljenih odluka o poboljšanju okoliša, uključivanju pitanja povezanih s okolišem u gospodarske politike i postizanju održivosti
 • razvoj i koordinaciju Eionet, mreže nacionalnih tijela nadležnih za okoliš uspostavljene za podršku agenciji

Struktura

Osoblje EEA-e uglavnom je smješteno u sjedištu organizacije u Kopenhagenu i uključuje stručnjake za okoliš i održivi razvoj, upravljanje informacijama i komunikaciju.

No Agencija koordinira i EIONET, Europsku promatračku mrežu za okoliš koja obuhvaća više od 300 ustanova u cijeloj Europi.

U tu svrhu Agencija blisko surađuje s nacionalnim kontaktnim točkama u zemljama sudionicama te s drugim nacionalnim tijelima (agencijama za zaštitu okoliša, ministarstvima itd.) nadležnima za koordinaciju aktivnosti Eioneta na svom državnom području.

Kao potporu pri prikupljanju podataka, upravljanju i analizi EEA je osnovala i vodi europske tematske centre za pitanja povezana s okolišem. Ti su centri ujedno mreže koje obuhvaćaju približno 90 specijaliziranih ustanova u cijeloj Europi.

Način rada

EEA organizira svoje djelatnosti u godišnjim programima rada, a svaki od njih dio je petogodišnjeg programa rada. Sadašnji program obuhvaća razdoblje 2014. – 2018. i strukturiran je oko četiri glavne teme:

 • informiranje o provedbi politike – uključujući povratne informacije i doprinos političkim okvirima i ciljevima EU-a kontinuiranim izvješćivanjem o napretku u ključnim pitanjima povezanima s okolišem
 • procjena sistemskih izazova – iz makroperspektive te međusektorski i dugoročno gledano radi podrške programu djelovanja Unije za okoliš
 • zajedničko prikupljanje i primjena znanja – izgradnjom i održavanjem mreža ljudi i informacijskih sustava
 • stalno povećanje učinkovitosti i djelotvornosti.

Korisnici

Glavni su dionici EEA-e:

 • Europska komisija, Europski parlament, Vijeće EU-a i druge institucije EU-a
 • vlade zemalja sudionica
 • nevladine organizacije (NVO-i)
 • znanstvene i akademske zajednice
 • poslovne organizacije
 • pružatelji usluga savjetovanja i skupine za strateško promišljanje.

Velik je dio korisnika i šira javnost – Agencija joj želi pomoći da dobije širu sliku o pitanjima povezanima s okolišem i klimatskim promjenama.

Kontaktni podaci

Europska agencija za okoliš(EEA)

Kontaktni podaci

Adresa

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel
+45 33 36 71 00
Faks
+45 33 36 71 99
Back to top