European Union website, the official EU website

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil

An méid a dhéanaimid

Soláthraímid faisnéis neamhspleách mar gheall ar an gcomhshaol, chun fónamh do cheapadh beartas an AE agus do cheapadh beartas náisiúnta.
Tá foireann bhuan de thart ar 130 agus buiséad bliantúil de €40m ag an nGníomhaireacht, agus soláthraíonn sí raon leathan eolais agus measúnuithe ar:

  • staid an chomhshaoil
  • treochtaí comhshaoil, lena n-áirítear measúnuithe ar thosca eacnamaíocha agus sóisialta a théann go crua ar an gcomhshaol
  • beartais agus a n-éifeachtacht
  • treochtaí agus fadhbanna a d’fhéadfadh teacht chun cinn sna blianta atá romhainn.

Balltíortha

I láthair na huaire tá 32 bhall ag an EEA – 28 dtír an AE móide an Íoslainn, Lichtinstéin, an Iorua, an Eilvéis agus an Tuirc.

Comhpháirtithe

  • Eionet – gréasán faisnéise agus breathnóireachta na hEorpa um an chomhshaol ( gníomhaireachtaí agus aireachtaí comhshaoil náisiúnta den chuid is mó agus tuairim is 300 institiúid íosleibhéil).

Tá an EEA freagrach as Eionet a fhorbairt agus as a ghníomhaíochtaí a chomhordú.

An bonn dlí leis an obair a dhéanaimid

Rialachán an AE 401/2009 maidir leis an EEA agus Eionet

An tUasal Hans BRUYNINCKX
Stiúrthóir Feidhmiúcháin

Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil(GCE)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Teileafón: 
+45 33 36 71 00
Facs: 
+45 33 36 71 99