European Union website, the official EU website

Euroopan ympäristökeskus

Euroopan ympäristökeskus

Tehtävät

Euroopan ympäristökeskuksen tehtävänä on tuottaa riippumatonta ympäristötietoa EU:n ja sen jäsenvaltioiden päätöksenteon tueksi.
Ympäristökeskuksen palveluksessa työskentelee noin 130 henkilöä, ja sen vuosibudjetti on 40 miljoonaa euroa. Ympäristökeskus julkaisee monenlaisia tietoja ja arviointeja mm. seuraavista aiheista:

  • ympäristön tila
  • kehityssuuntaukset, esim. arviot ympäristöön kohdistuvien paineiden taustalla olevista taloudellisista ja sosiaalisista tekijöistä
  • poliittiset linjaukset ja niiden tehokkuus
  • mahdolliset tulevat suuntaukset ja ongelmat.

Jäsenmaat

Euroopan ympäristökeskuksella on nyt 32 jäsenmaata: EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi ja Turkki.

Yhteistyökumppanit

  • Eionet – ympäristöä koskeva Euroopan tieto- ja seurantaverkosto (lähinnä jäsenvaltioiden kansalliset ympäristövirastot ja -ministeriöt, joiden alaisina on noin 300 laitosta).

Ympäristökeskus vastaa Eionetin kehittämisestä ja sen toiminnan koordinoinnista.

Toiminnan oikeusperusta

Asetus (EY) N:o 401/2009 Euroopan ympäristötietokeskuksesta ja Eionetistä

Perustettu: 1993

Toiminnanjohtaja:
Hans BRUYNINCKX

Yhteystiedot: 

Euroopan ympäristökeskus(EEA)

Yhteystiedot

Osoite: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

P.: 
+45 33 36 71 00
F.: 
+45 33 36 71 99