Euroopan Unioni

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

Euroopan ympäristökeskus (EEA)

Perustiedot

Tehtävä: Euroopan ympäristökeskus tuottaa ympäristötietoa päättäjille ja suurelle yleisölle.

Johtaja: Hans Bruyninckx

Yhteistyökumppanit: EU-maat, Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki ja Sveitsi

Perustettu: 1990

Henkilöstömäärä: 200

Toimipaikka: Kööpenhamina

Verkkosivusto: Euroopan ympäristökeskus

Euroopan ympäristökeskus on EU:n virasto, jonka tehtävänä on tuottaa luotettavaa ja riippumatonta ympäristötietoa. Se on tärkeä tietolähde kaikille, jotka laativat, hyväksyvät, panevat täytäntöön ja arvioivat ympäristöpolitiikkaa, sekä yleisesti kansalaisille.

Tehtävät

Ympäristökeskuksen tehtävänä on:

 • auttaa EU:ta, sen jäsenmaita ja muita osallistujamaita tekemään asiantuntevia päätöksiä, jotka koskevat ympäristön tilan parantamista, ympäristönäkökohtien huomioon ottamista talouspolitiikassa sekä kestävää kehitystä
 • kehittää ja koordinoida kansallisten ympäristöviranomaisten muodostamaa Eionet-verkostoa.

Rakenne

Euroopan ympäristökeskuksen henkilökunnasta suurin osa työskentelee organisaation päätoimipaikassa Kööpenhaminassa. Heihin kuuluu ympäristöalan ja kestävän kehityksen sekä tiedonhallinnan ja viestinnän asiantuntijoita.

Ympäristökeskus johtaa lisäksi Eionet -tieto- ja seurantaverkostoa, johon kuuluu yli 300 elintä eri puolilla Eurooppaa.

Se tekee tiivistä yhteistyötä osallistujamaiden kansallisten tietokeskusten sekä muiden kansallisten elinten (ympäristöviranomaisten, ministeriöiden jne.) kanssa. Nämä vastaavat Eionet-toimien koordinoinnista omalla alueellaan.

Tietojen keruun, hallinnan ja analysoinnin tueksi ympäristökeskus on perustanut tiettyihin aihealueisiin erikoistuneita teemakeskuksia, joiden hallinnosta se myös vastaa. Nämä keskukset ovat itsessään verkostoja, joihon kuuluu noin 90 asiantuntijalaitosta eri puolilla Eurooppaa.

Toiminta

Euroopan ympäristökeskuksen toiminnan perustana ovat vuotuiset työohjelmat, jotka vuorostaan ovat osa viisivuotista työohjelmaa. Nykyinen viisivuotisohjelma kattaa vuodet 2014–18, ja siinä on neljä pääteemaa:

 • tiedon tuottaminen politiikan täytäntöönpanon tueksi: EU:n toimintakehysten ja tavoitteiden tukeminen ympäristöön liittyvää kehitystä koskevan jatkuvan raportoinnin avulla
 • systeemisten haasteiden arviointi EU:n ympäristöalan toimintaohjelman tueksi pitkän aikavälin näkökulmasta, jossa otetaan huomioon makrotalous ja eri alat
 • tietämyksen luominen, jakaminen ja käyttö: toimijoiden ja tietojärjestelmien verkostojen kehittäminen ja ylläpito
 • EYK:n hallinto, jossa tavoitteena on tehokkuuden ja vaikuttavuuden jatkuva parantaminen.

Hyötyjät

Euroopan ympäristökeskuksen tärkeimmät sidosryhmät ovat

 • Euroopan komissio, Euroopan parlamentti, EU:n neuvosto ja muut EU:n toimielimet
 • toimintaan osallistuvien maiden hallitukset
 • kansalaisjärjestöt
 • tiedeyhteisö ja korkeakoulut
 • liike-elämän järjestöt
 • konsulttitoimistot ja ajatushautomot.

Keskeisenä kohderyhmänä on lisäksi suuri yleisö. Tavoitteena on lisätä tietoa ympäristö- ja ilmastonmuutosasioista.

Yhteystiedot

Euroopan ympäristökeskus(EEA)

Yhteystiedot

Osoite

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

P.
+45 33 36 71 00
F.
+45 33 36 71 99
Back to top