Den Europæiske Union

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Oversigt

Rolle: EMA stiller miljøoplysninger til rådighed for beslutningstagere og offentligheden.

Direktør: Hans Bruyninckx

Partnere: EU-landene, Norge, Island, Liechtenstein, Tyrkiet og Schweiz

Oprettet i: 1990

Antal ansatte: 200

Sted: København

Website: Det Europæiske Miløagentur

EMA er et EU-agentur, som har til opgave at levere solide og uafhængige miljøoplysninger. Det er en stor informationskilde for de involverede parter i udvikling, vedtagelse, gennemførelse og evaluering af miljøpolitikker samt for den brede offentlighed.

Hvad laver agenturet

EMA's opgave er at:

 • hjælpe EU og medlemslandene med at træffe kvalificerede beslutninger om, hvordan de kan forbedre miljøet, integrere miljøovervejelser i de økonomiske politikker og blive mere bæredygtige
 • udvikle og koordinere Eionet, netværket af nationale miljøorganer, som er oprettet for at hjælpe agenturet

Struktur

EMA's ansatte sidder primært i organisationens hovedkvarter i København og omfatter eksperter i miljø og bæredygtig udvikling, informationsforvaltning og kommunikation.

Agenturet leder desuden det europæiske miljøobservationsnetværk Eionet, som omfatter over 300 institutioner i hele Europa.

I den forbindelse arbejder agenturet tæt sammen med de udpegede nationale kontaktpunkter i de deltagende lande og med andre nationale organer (miljøagenturer, ministerier osv.) med ansvar for koordinering af Eionets aktiviteter i deres land.

For at støtte indsamling, forvaltning og analyser af data har EMA også etableret og driver de europæiske temacentre, som dækker store miljøspørgsmål. Disse centre er også netværk, som består af omkring 90 specialiserede institutioner rundt om i Europa.

Hvordan arbejder agenturet?

EMA organiserer sine aktiviteter i årlige arbejdsprogrammer, som hver især indgår i et 5-årigt arbejdsprogram. Det aktuelle arbejdsprogram gælder for perioden 2014-2018 og er struktureret omkring 4 punkter:

 • Levering af information, som indgår i politikgennemførelsen – med feedback og input til EU's politiske rammer, mål og målsætninger gennem løbende rapportering om vigtige miljøspørgsmål
 • Vurdering af systemiske udfordringer – i et overordnet, tværsektorielt og langsigtet perspektiv for at støtte EU's miljøhandlingsprogram
 • Fælles skabelse og brug af viden – opbygning og vedligeholdelse af netværk af mennesker og informationssystemer
 • løbende forbedring af produktiviteten og effektiviteten.

Hvem har gavn af det?

EMA's primære interessenter er:

 • Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet, Rådet og andre EU-institutioner
 • regeringer i de deltagende lande
 • ngo'er
 • den videnskabelige og akademiske verden
 • erhvervsorganisationer
 • konsulentvirksomheder og tænketanke.

En anden vigtig interessepart er den brede offentlighed - agenturet arbejder på at hjælpe borgerne med at få en bedre forståelse af miljø- og klimaklimaændringsspørgsmål.

Kontakt

Det Europæiske Miljøagentur(EEA)

Kontakt

Adresse

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tlf.
+45 33 36 71 00
Fax
+45 33 36 71 99
Back to top