European Union website, the official EU website

Det Europæiske Miljøagentur

Det Europæiske Miljøagentur

Hvad vi laver

Vi formidler uafhængige oplysninger om miljøet til brug i EU's og medlemslandenes beslutningsproces.
Det Europæiske Miljøagentur har ca. 130 fastansatte medarbejdere og et årligt budget på 40 millioner euro. Vi udarbejder en lang række oplysninger og vurderinger om:

  • miljøets tilstand
  • udviklingstendenserne på miljøområdet, bl.a. vurderinger af de økonomiske og sociale forhold, der påvirker miljøet
  • politikkerne og deres virkning
  • mulige fremtidige tendenser og problemer.

Medlemslande

Miljøagenturet har på nuværende tidspunkt 32 medlemmer – de 28 EU-lande samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og Tyrkiet.

Samarbejdspartnere

  • Eionet – Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (typisk de nationale miljømyndigheder og miljøministerier samt ca. 300 lavere instanser).

Miljøagenturet har ansvaret for at udvikle Eionet og koordinere dets aktiviteter.

Retsgrundlag

EU-forordning 401/2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Eionet

Oprettet: 1993

Administrerende direktør:
Mr. Hans BRUYNINCKX

Kontakt: 

Det Europæiske Miljøagentur(EEA)

Kontakt

Adresse: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tlf.: 
+45 33 36 71 00
Fax: 
+45 33 36 71 99