European Union website, the official EU website

Evropská agentura pro životní prostředí

Evropská agentura pro životní prostředí

Naše činnost

Naším úkolem je poskytovat nezávislé informace z oblasti životního prostředí, které se mohou využít při tvorbě politik na úrovni Evropské unie i členských zemí.

V agentuře pracuje okolo 130 stálých zaměstnanců, roční rozpočet činí 40 milionů eur. Poskytujeme informace a posudky týkající se:

  • stavu životního prostředí
  • environmentálního vývoje, včetně posouzení hospodářských a sociálních faktorů, které mají na životní prostředí velký vliv
  • politik a jejich účinnosti
  • možného budoucího vývoje a souvisejících problémů

Členské státy

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) má v současné době 32 členů – kromě 28 členských států EU se k nim řadí Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko a Turecko.

Partneři

  • Eionet – Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí – sdružuje převážně státní agentury a ministerstva pro ochranu životního prostředí členských zemí a okolo 300 ostatních institucí.

EEA odpovídá za rozvoj sítě Eionet a za koordinaci jejích činností.

Právní základ naší činnosti

Nařízení EU č. 401/2009 o zřízení EEA a sítě Eionet

Rok založení: 1993

Výkonná ředitelka:
Mr. Hans BRUYNINCKX

Kontaktní údaje: 

Evropská agentura pro životní prostředí(EEA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Tel: 
+45 33 36 71 00
Fax: 
+45 33 36 71 99