European Union website, the official EU website

Европейска агенция за околната среда

Европейска агенция за околната среда

С какво се занимаваме

Ние предлагаме независима информация за околната среда, за поддържане и разработване на политики на национално и европейско ниво.
Чрез нашия постоянен екип от около 130 служители и годишен бюджет от 40 млн. евро, ние разполагаме с широк спектър от информация и оценки на:

  • състоянието на околната среда
  • екологични направления, включващи оценки на икономическите и социални фактори, оказващи негативно влияние върху околната среда
  • политики и тяхната ефикасност
  • възможни бъдещи направления и проблеми.

Страни членки

Към настоящия момент Европейската агенция за околната среда (EАОС) включва 32 страни членки – 28 страни от ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.

Партньори

  • Eionet – Европейската агенция по околната среда и мониторингови информационни мрежи (предимно национални агенции и министерства за околна среда както и приблизително 300 институции на по-ниско управленско ниво).

Европейската агенция за околна среда (EАОС) e отговорна за разработването и координирането на дейностите на Eionet.

Законодателна основа за нашата дейност

ЕС Регламент 401/2009г. за ЕЕА и Eionet

Г-н Hans BRUYNINCKX
Изпълнителен директор

Координати за връзка: 

Европейска агенция за околната среда(EAОС)

Координати за връзка

Адрес: 

Kongens Nytorv 6

DK-1050 København K

Danmark

Тел: 
+45 33 36 71 00
Факс: 
+45 33 36 71 99