Evropska unija

Evropska obrambna agencija (EDA)

Evropska obrambna agencija (EDA)

Pregled

 • Naloga: Evropska obrambna agencija (EDA) podpira evropske projekte sodelovanja v obrambi in je forum evropskih ministrstev za obrambo.
 • Direktor: Jorge Domecq
 • Člani: 27 držav članic (Danska ni članica)
 • Leto ustanovitve: 2004
 • Število zaposlenih: 140
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: EDA

Evropska obrambna agencija (EDA) je bila ustanovljena leta 2004 in pomaga 27 državam članicam (vse države EU razen Danske) razvijati vojaške vire.

Spodbuja sodelovanje, daje pobude in uvaja rešitve za izboljšanje obrambnih zmogljivosti. Državam članicam, ki to želijo, pomaga vzpostavljati skupne obrambne zmogljivosti.

Agencija ima ključno vlogo pri razvijanju zmogljivosti, na katerih sloni skupna varnostna in obrambna politika Evropske unije.

Evropska obrambna agencija s sedežem v Bruslju ima približno 140 zaposlenih in deluje pod vodstvom Federice Mogherini, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Evropske komisije.

Naloge

Evropska obrambna agencija podpira 27 držav članic – vse države EU razen Danske – in njihovo sodelovanje pri krepitvi obrambnih zmogljivosti.

Omogoča sodelovanje in povezuje ministrstva za obrambo tistih držav članic, ki so pripravljene sodelovati v skupnih projektih obrambnih zmogljivosti.

Agencija je „vozlišče‟ evropskega obrambnega sodelovanja. S svojo strokovnostjo in mrežami opravlja širok razpon dela:

 • usklajevanje zahtev v zvezi z operativnimi zmgoljivostmi
 • raziskovanje in inoviranje na področju tehnoloških demonstratorjev
 • usposabljanje in vaje v podporo operacijam skupne obrambne in varnostne politike

Agencija si prizadeva okrepiti evropsko obrambno industrijo ter ima vlogo povezovalca oziroma stičišča deležnikov držav članic na področju obrambe in politik EU, ki zadevajo obrambo.

Maja 2017 so se države članice dogovorile, da okrepijo pristojnosti agencije, tako da deluje tudi kot centralni operater dejavnosti v zvezi z obrambo, ki jih financira EU.

Sestava

Agencija ima tri operativne direktorate:

Delovanje

Agencija podpira sodelovanje držav EU na področju obrambe.

S projekti sodelovanja jim pomaga na skupno dogovorjenih prednostnih področjih.

Ponaša se s prilagodljivostjo, strokovnim znanjem in stroškovno učinkovitostjo.

 • Prilagodljivost: namensko pripravljena podpora projektom sodelovanja najmanj dveh držav, pri usklajevanju strateških prioritet, operativnih zahtev, zanimanja za projekte.
 • Stroškovna učinkovitost: proračun agencije sestavljajo splošna proračunska sredstva, sredstva v zvezi z ad hoc projekti in programi ter sredstva iz dodatnih prihodkov. Več o tem, kako agencija razporeja proračunska sredstva.

Koristi

Državam članicam EU (vse razen Danske) je agencija s svojo prilagodljivostjo v pomoč pri odločanju o sodelovanju glede na njihove nacionalne obrambne potrebe.

Evropskim ministrstvom za obrambo pomaga odpravljati vrzeli v obrambnih zmogljivostih in usposabljanju.

Agencija ima sklenjene sporazume tudi z nekaterimi državami zunaj EU (Norveško, Srbijo, Švico in Ukrajino).

Kontaktni podatki

Evropska obrambna agencija (EDA)

Kontaktni podatki

Naslov

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Back to top