Evropska unija

Evropska obrambna agencija

Evropska obrambna agencija

Evropska obrambna agencija je bila ustanovljena s Skupnim ukrepom Sveta z dne 12. julija 2004 PDF z namenom:

  1. izboljšanja obrambnih zmogljivosti EU zlasti na področju kriznega upravljanja;

  2. pospeševanja sodelovanja pri oborožitvi EU;

  3. krepitve baze evropske obrambne industrije in tehnologije ter vzpostavljanja konkurenčnega evropskega trga obrambne opreme;

  4. spodbujanja raziskav z namenom krepitve evropskega industrijskega in tehnološkega potenciala na področju obrambe.

Posledično sedanje naloge agencije vključujejo:

  1. oblikovanje celovitega in sistematičnega pristopa pri opredelitvi in izpolnjevanju potreb evropske varnostne in obrambne politike;

  2. spodbujanje sodelovanja med državami članicami EU na področju obrambne opreme;

  3. pomoč pri razvoju in splošnem prestrukturiranju evropske obrambne industrije;

  4. pospeševanje obrambnih raziskav in tehnologij EU ob upoštevanju prednostnih nalog evropske politike;

  5. delovanje v tesnem sodelovanju s Komisijo za razvoj mednarodno konkurenčnega trga obrambne opreme v Evropi.

„Primerjalna prednost“ agencije je njena sposobnost izpolnjevanja vseh teh nalog in njihovega povezovanja, da se ustvarijo sinergijski učinki.

Kontaktni podatki: 

Evropska obrambna agencija(EDA)

Kontaktni podatki

Naslov: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Fax: 
+32 2 504 28 15