Uniunea Europeană

Agenţia Europeană de Apărare

Agenţia Europeană de Apărare

Agenţia Europeană de Apărare a fost înfiinţată printr-o Acţiune comună a Consiliului de Miniştri din 12 iulie 2004 PDF, în următoarele scopuri:

  1. îmbunătăţirea capacităţilor de apărare ale UE, în special în domeniul gestionării crizelor;

  2. promovarea cooperării UE în domeniul armamentului;

  3. consolidarea bazei tehnologice şi industriale de apărare a UE şi crearea unei pieţe de echipamente de apărare europene competitive;

  4. promovarea cercetării, în vederea întăririi potenţialului industrial şi tehnologic al Europei în domeniul apărării.

În consecinţă, sarcinile actuale ale Agenţiei includ:

  1. crearea unei abordări cuprinzătoare şi sistematice pentru a defini necesităţile Politicii europene de securitate şi apărare şi pentru a răspunde la aceste necesităţi; promovarea colaborărilor între statele membre ale UE în domeniul echipamentelor de apărare;

  2. acordarea de sprijin pentru dezvoltarea şi restructurarea generală a industriei europene de apărare;

  3. promovarea cercetării şi tehnologiei UE în domeniul apărării, reţinându-se totodată priorităţile politice europene;

  4. lucrul, în strânsă colaborare cu Comisia, la crearea unei pieţe europene pentru echipamentele de apărare care să fie competitivă la nivel internaţional.

„Avantajul comparativ” al Agenţiei este capacitatea acesteia de a se ocupa de toate aceste sarcini şi de a le corela astfel încât să realizeze sinergii.

Date de contact: 

Agenţia Europeană de Apărare(AEA)

Date de contact

Adresă: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Fax: 
+32 2 504 28 15