Europese Unie

Europees Defensieagentschap

Europees Defensieagentschap

Het Europees Defensieagentschap is opgericht bij gemeenschappelijk optreden van de Raad van 12 juli 2004 PDF, met als doel:

  1. De defensievermogens van de EU te ontwikkelen, in het bijzonder op het gebied van crisisbeheersing;

  2. De EU-samenwerking op het stuk van bewapening te bevorderen;

  3. De Europese technologische en industriële defensiebasis te versterken en een concurrerende Europese markt voor defensie-uitrusting tot stand te brengen;

  4. Het onderzoek te bevorderen, ten einde het Europees industrieel en technologisch potentieel op defensiegebied te versterken.

De huidige taken van het agentschap omvatten daarom:

  1. Een allesomvattende en systematische benadering scheppen voor het bepalen van en het voldoen aan de behoeften van het Europees veiligheids- en defensiebeleid;

  2. Samenwerking op het gebied van defensie-uitrusting tussen de EU-lidstaten bevorderen;

  3. Bijdragen tot de ontwikkeling en de algemene herstructurering van de Europese defensie-industrie;

  4. Europees onderzoek en technologie op defensiegebied bevorderen, met inachtname van de Europese beleidsprioriteiten;

  5. In nauwe samenwerking met de Commissie aan de ontwikkeling van een internationaal concurrerende Europese markt voor defensie-uitrusting werken.

Het comparatieve voordeel van het agentschap is dat het met al deze verschillende agenda's kan omgaan en ze met elkaar in verband kan brengen om synergiëen te ontwikkelen.

Contact: 

Europees Defensieagentschap(EDA)

Contact

Adres: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Fax: 
+32 2 504 28 15