Europese Unie

Europees Defensieagentschap (EDA)

Europees Defensieagentschap (EDA)

In het kort

 • Taak: Het EDA ondersteunt gezamenlijke Europese defensieprojecten en dient als forum voor de Europese ministeries van defensie.
 • Directeur: Jorge Domecq
 • Leden: 27 EU-lidstaten (Denemarken is geen lid)
 • Opgericht in: 2004
 • Aantal personeelsleden: 140
 • Vestigingsplaats: Brussel (België)
 • Website: EDA

Het Europees Defensieagentschap (EDA) is in 2004 opgericht. Het helpt de 27 lidstaten (alle EU-landen behalve Denemarken) bij de ontwikkeling van hun militaire capaciteit.

Het stimuleert samenwerking, lanceert nieuwe initiatieven en draagt oplossingen aan ter verbetering van de defensiecapaciteit. Het helpt de lidstaten die daartoe bereid zijn, ook om de gemeenschappelijke defensiecapaciteit te ontwikkelen.

Het EDA vervult een cruciale rol bij de ontwikkeling van de capaciteit van de EU op het gebied van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

Het EDA is gevestigd in Brussel en heeft ongeveer 140 personeelsleden. Het wordt geleid door Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Taken

Het EDA ondersteunt zijn 27 lidstaten (alle EU-landen behalve Denemarken) bij het verbeteren van hun defensiecapaciteit via Europese samenwerking.

Het staat de ministeries van defensie bij die bereid zijn te werken aan gemeenschappelijke projecten op dit gebied.

Het agentschap is een Europese “hub” voor samenwerking inzake defensie. Dankzij zijn deskundigheid en netwerken kan het een breed defensiespectrum bestrijken, met inbegrip van:

 • harmonisering van de vereisten voor operationele capaciteit
 • onderzoek en innovatie met het oog op technologische ontwikkeling
 • opleiding en oefeningen ter ondersteuning van operaties in het kader van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

Het EDA werkt ook aan de versterking van de Europese defensie-industrie en het bemiddelt tussen de militaire stakeholders van de lidstaten en het EU-beleid dat gevolgen heeft voor defensie.

In mei 2017 beslisten de lidstaten de opdracht van het agentschap uit te breiden, onder meer met het centraal beheer van door de EU gefinancierde defensieactiviteiten.

Structuur

Het agentschap heeft 3 operationele directoraten:

Werkmethode

Het agentschap ondersteunt de samenwerking op defensiegebied tussen EU-landen.

Het helpt zijn leden op gezamenlijk overeengekomen prioritaire gebieden via specifieke samenwerkingsprojecten.

Troeven zijn de flexibiliteit, deskundigheid en kosteneffectiviteit:

 • Flexibiliteit: Het biedt ondersteuning op maat voor projecten waarbij ten minste twee landen betrokken zijn, om tegemoet te komen aan hun strategische prioriteiten, operationele behoeften of belangen.
 • Deskundigheid: Hoewel het EDA relatief klein is, wordt zijn deskundigheid algemeen erkend. Het personeel van het agentschap werkt in deskundigenteams en heeft nauwe banden hebben met collega’s in de lidstaten en andere EU- en multinationale organisaties.
 • Kostenefficiëntie: Het EDA werkt met een algemene begroting, budgetten voor ad hoc-projecten of -programma’s, en extra inkomsten. Lees meer over de begroting van het EDA.

Wie is erbij gebaat?

Alle lidstaten van de EU (op Denemarken na) profiteren van de flexibele aanpak van het agentschap waardoor zij kunnen deelnemen overeenkomstig hun nationale defensiebehoeften.

Het helpt de Europese ministeries van defensie om lacunes inzake defensiecapaciteit en -opleiding aan te pakken.

Het EDA heeft ook overeenkomsten met landen buiten de EU (Noorwegen, Servië, Zwitserland en Oekraïne).

Contact: 

Europees Defensieagentschap (EDA)

Contact

Adres: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Fax: 
+32 2 504 28 15
Back to top