Eiropas Savienība

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: EAA atbalsta kooperatīvus projektus Eiropas aizsardzības jomā un ir diskusiju telpa Eiropas aizsardzības ministru diskusijām.
 • Direktors: Jorge Domecq
 • Dalībnieki: 27 ES valstis (Dānija nav aģentūras dalībvalsts)
 • Dibināšanas gads: 2004
 • Darbinieku skaits: 140
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
 • Vietne: EAA

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA) tika izveidota 2004. gadā. Tā palīdz 27 dalībvalstīm (visām ES valstīm, izņemot Dāniju) attīstīt savus militāros resursus.

Tā sekmē sadarbību, sāk jaunas iniciatīvas un ierosina risinājumus, kas uzlabo aizsardzības spējas. Tā arī palīdz dalībvalstīm, kuras to vēlas, pilnveidot savstarpējās aizsardzības spējas.

EAA ir galvenais starpnieks tādu spēju attīstīšanā, kuras ir ES kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) pamatā.

Aģentūras mītnes vieta ir Brisele, un tajā strādā apmēram 140 darbinieki Federikas Mogerīni vadībā, kura ir Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece.

Ko pārzina aģentūra

EAA palīdz 27 dalībvalstīm — visām ES valstīm, izņemot Dāniju, — uzlabot savas aizsardzības spējas, pateicoties Eiropas sadarbībai.

Tā darbojas kā katalizators un starpnieks aizsardzības ministrijām, kuras ir gatavas strādāt kopīgos sadarbības projektos aizsardzības spēju jomās.

Aģentūra ir sadarbības centrs Eiropas aizsardzības jomā. Tās ekspertu zināšanas un tīkli ļauj īstenot plaša spektra darbības šajā jomā, jo īpaši šādas:

 • prasību harmonizēšana operatīvo spēju sniegšanai;
 • zinātniskie pētījumi un inovācija tehnoloģisko demonstrācijas projektu izstrādei;
 • apmācība un mācības, kuru mērķis ir atbalstīt kopējās drošības un aizsardzības politikas darbības.

Aģentūra strādā pie tā, lai nostiprinātu Eiropas aizsardzības nozari, un rīkojas kā starpnieks starp ieinteresētajām valstīm dalībvalstu militārās politikas jomā un tādās ES politikas jomās, kura ietekmē aizsardzību.

2017. gada maijā dalībvalstis vienojās nostiprināt aģentūras misiju, tostarp uzticot tai ES finansētu, ar aizsardzību saistītu darbību centrālā operatora lomu.

Struktūra

Aģentūrai ir trīs operatīvās direkcijas:

Kā tas darbojas

Aģentūra atbalsta ES valstu sadarbību aizsardzības jomā.

Tā palīdz savām dalībvalstīm kopīgi noteiktās prioritārās jomās, īstenojot konkrētus kooperatīvus projektus.

Aģentūra lepojas ar savu elastību, ekspertu zināšanām un rentabilitāti.

 • Elastība: tā piedāvā pielāgotu atbalstu projektiem, kas ietver vismaz divas valstis, tādējādi palīdzot rast atbilstību starp to stratēģiskajām prioritātēm, operatīvajām prasībām vai ieinteresētību attiecībā uz konkrētu projektu.
 • Ekspertu zināšanas: kaut arī EAA ir relatīvi neliela aģentūra, tās ekspertu pieredze ir plaši atzīta. Aģentūras darbinieki strādā ekspertu komandās un uztur ciešus sakarus ar saviem kolēģiem ES valstīs, kā arī ar citām starptautiskām un ES organizācijām.

Ieguvēji

Aģentūras elastīgā pieeja dod ES dalībvalstīm (ES–28, izņemot Dāniju) iespēju par piedalīšanos lemt saskaņā ar savām nacionālajām aizsardzības vajadzībām.

Aģentūra palīdz Eiropas aizsardzības ministrijām pārvarēt nepilnības aizsardzības spēju un apmācības jomā.

EAA ir arī noslēgusi nolīgumus ar dažām ārpussavienības valstīm (Norvēģiju, Serbiju, Šveici un Ukrainu).

Kontaktinformācija

Eiropas Aizsardzības aģentūra (EAA)

Kontaktinformācija

Adrese

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 504 28 00
Fakss
+32 2 504 28 15
Back to top