Eiropas Savienība

Eiropas Aizsardzības aģentūra

Eiropas Aizsardzības aģentūra

Pamatojoties uz Ministru padomes Vienoto rīcību, 2004. gada 12. jūlijā PDF tika izveidota Eiropas Aizsardzības aģentūra ar mērķi:

  1. uzlabot ES aizsardzības spēju īpaši krīzes pārvarēšanas jomā;

  2. veicināt ES sadarbību bruņojuma jomā;

  3. nostiprināt ES aizsardzības rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi un izveidot konkurētspējīgu Eiropas aizsardzības aprīkojuma tirgu;

  4. veicināt pētniecību, lai nostiprinātu Eiropas rūpniecisko un tehnoloģisko potenciālu aizsardzības jomā.

Tādējādi aģentūras pašreizējie uzdevumi ir:

  1. aizsargājot un īstenojot Eiropas drošības un aizsardzības politikas prasības, radīt visaptverošu un sistemātisku pieeju;

  2. veicināt sadarbību starp ES dalībvalstīm aizsardzības aprīkojuma jomā;

  3. sekmēt Eiropas aizsardzības nozares attīstību un vispārēju pārstrukturēšanu;

  4. veicināt ar ES aizsardzību saistītu pētniecību un tehnoloģijas, ievērojot Eiropas politikas prioritātes;

  5. strādāt ciešā sadarbībā ar Komisiju, lai Eiropā izveidotu starptautiski konkurētspējīgu aizsardzības aprīkojuma tirgu.

Aģentūras „salīdzinošā priekšrocība” ir tās spēja tikt galā ar visiem šiem uzdevumiem un saistīt tos tā, lai realizētu gūtās sinerģijas.

Kontaktinformācija: 

Eiropas Aizsardzības aģentūra(EAA)

Kontaktinformācija

Adrese: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr: 
+32 2 504 28 00
Fakss: 
+32 2 504 28 15