Europos Sąjunga

Europos gynybos agentūra

Europos gynybos agentūra

Europos gynybos agentūra įsteigta remiantis 2004 m. liepos 12 d. Ministrų Tarybos bendraisiais veiksmais PDF siekiant:

  1. tobulinti ES gynybos pajėgumus, ypač krizių valdymo srityje;

  2. skatinti ES bendradarbiavimą ginkluotės srityje;

  3. stiprinti ES gynybos pramoninį bei technologinį pagrindą ir sukurti konkurencingą Europos gynybos įrangos rinką;

  4. skatinti mokslinius tyrimus, kad būtų stiprinamas Europos pramonės ir technologijų potencialas gynybos srityje.

Agentūros uždaviniai yra šie:

  1. visapusiškai ir sistemiškai apibrėžti bei tenkinti Europos saugumo ir gynybos politikos poreikius;

  2. skatinti ES valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą gynybos įrangos srityje;

  3. padėti plėtoti ir iš viso pertvarkyti Europos gynybos pramonę;

  4. skatinti mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrą ES gynybos srityje, atsižvelgiant į Europos politikos prioritetus;

  5. glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija kurti tarptautiniu mastu konkurencingą Europos gynybos įrangos rinką.

Agentūros santykinis pranašumas – gebėjimas įvykdyti visus šiuos uždavinius ir juos susieti, kad būtų gaunamas sinerginis poveikis.

Kontaktiniai duomenys: 

Europos gynybos agentūra(EGA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Fax: 
+32 2 504 28 15