Europos Sąjunga

Europos gynybos agentūra (EGA)

Europos gynybos agentūra (EGA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: EGA remia bendradarbiavimo Europos gynybos srityje projektus ir yra Europos gynybos ministerijų forumas.
 • Direktorius: Jorge Domecq
 • Nariai: 27 ES valstybės narės (Danija nėra narė)
 • Įsteigta: 2004 m.
 • Darbuotojų skaičius: 140
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • Interneto svetainė: EGA

Europos gynybos agentūra (EGA) įkurta 2004 m. Ji padeda 27 savo valstybėms narėms (tai visos ES šalys, išskyrus Daniją) plėtoti savo karinius išteklius.

Ji skatina bendradarbiauti, pradeda naujas iniciatyvas ir pateikia sprendimų, kaip tobulinti gynybos pajėgumus. Be to, valstybėms narėms, kurios to pageidauja, ji padeda plėtoti bendrus gynybos pajėgumus.

EGA atlieka svarbų vaidmenį padėdama plėtoti pajėgumus, kurie yra bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) pagrindas.

Briuselyje įsteigtoje EGA dirba apie 140 darbuotojų, jai vadovauja Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini.

Veikla

EGA padeda 27 savo valstybėms narėms (tai visos ES šalys, išskyrus Daniją) gerinti savo gynybos pajėgumus bendradarbiaujant Europos lygmeniu.

Gynybos ministerijoms, norinčioms vykdyti bendrus gynybos pajėgumų projektus, ji suteikia galimybę ir padeda tai daryti.

Agentūra yra Europos bendradarbiavimo gynybos srityje centras. Dėl dalykinių žinių ir tinklų agentūra gali vykdyti įvairių gynybos sričių veiklą. Tai, pavyzdžiui, yra:

 • operacinio pajėgumo reikalavimų derinimas,
 • moksliniai tyrimai ir inovacijos, naudojami technologijų parodomiesiems pavyzdžiams kurti,
 • mokymai ir techninės priežiūros pratybos, kuriais remiamos bendros saugumo ir gynybos politikos operacijos.

Be to, EGA siekia stiprinti Europos gynybos pramonę ir atlieka tarpininkės ir jungiamosios grandies tarp valstybių narių karinių suinteresuotųjų subjektų ir gynybai įtakos turinčios ES politikos vaidmenį.

2017 m. gegužės mėn. valstybės narės susitarė suteikti agentūrai daugiau užduočių. Ji, be kita ko, atsakinga už visą ES finansuojamą su gynyba susijusią veiklą.

Struktūra

Agentūrą sudaro trys veiklos direktoratai:

Kaip agentūra veikia?

Agentūra remia ES šalių bendradarbiavimą gynybos srityje.

Ji padeda savo narėms prioritetinėse srityse, dėl kurių bendrai susitarta, padėdama vykdyti specialius bendradarbiavimo projektus.

Agentūros privalumai – lankstumas, dalykinės žinios ir išlaidų veiksmingumas.

 • Lankstumas. Agentūra teikia pagal poreikius pritaikytą paramą projektams, kuriuose dalyvauja bent dvi šalys. Parama atitinka jų strateginius prioritetus, veiklos reikalavimus arba susidomėjimą konkrečiu projektu.
 • Išlaidų veiksmingumas. EGA biudžetą sudaro bendros lėšos, su ad hoc projektais ir programomis susijusios lėšos ir papildomos pajamos. Plačiau apie tai, kaip EGA skirsto savo lėšas.

Kam ji naudinga?

ES valstybėms narėms (ES 28, išskyrus Daniją) parankus agentūros lankstumas, suteikiantis joms galimybę apsispręsti dėl dalyvavimo atsižvelgiant į nacionalinius gynybos poreikius.

Europos gynybos ministerijoms ji padeda šalinti spragas gynybos pajėgumų ir mokymo srityse.

EGA yra sudariusi susitarimus ir su kai kuriomis ES nepriklausančiomis šalimis (Norvegija, Serbija, Šveicarija ir Ukraina).

Kontaktiniai duomenys: 

Europos gynybos agentūra(EGA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Fax: 
+32 2 504 28 15