Európai Únió

Európai Védelmi Ügynökség

Európai Védelmi Ügynökség

Az Európai Védelmi Ügynökséget a Miniszterek Tanácsa 2004. július 12-i együttes fellépésével PDF hozták létre az alábbi céllal

  1. az EU védelmi képességeinek javítása, különösen a válságkezelés területén;

  2. az uniós fegyverkezési együttműködés előmozdítása;

  3. az EU védelmi ipari és technológiai alapjainak megerősítése és versenyképes európai védelmi felszerelési piac létrehozása;

  4. a kutatás támogatása Európa védelmi ipari és technológiai potenciáljának megerősítése érdekében.

Ezek alapján az ügynökség aktuális feladatai a következők:

  1. átfogó és rendszeres megközelítés kialakítása az európai biztonsági és védelmi politikai szükségletek meghatározásával és teljesítésével kapcsolatban;

  2. a védelmi felszerelési együttműködés előmozdítása az EU tagállamai között;

  3. részvétel az európai védelmi ipar fejlesztésében és általános szerkezetátalakításában;

  4. a védelemmel kapcsolatos európai kutatás és technológiák támogatása az európai politikai prioritások figyelembe vétele mellett;

  5. A Bizottsággal szoros együttműködésben részvétel a védelmi felszerelések nemzetközileg versenyképes európai piacának kialakításában.

Az ügynökség komparatív előnye abban áll, hogy egyszerre képes a fenti területek mindegyikével foglalkozni, és átlátni az ezek összekapcsolásából adódó szinergiákat.

Elérhetőségi adatok: 

Európai Védelmi Ügynökség(EDA)

Elérhetőségi adatok

Cím: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Fax: 
+32 2 504 28 15