Europska unija

Europska obrambena agencija (EDA)

Europska obrambena agencija (EDA)

Pregled

 • Uloga: Europska obrambena agencija podupire europske projekte u području obrane i služi kao forum europskim ministarstvima obrane.
 • Direktor: Jorge Domecq
 • Članovi: 27 država članica EU-a (Danska nije član)
 • Godina osnivanja: 2004
 • Broj zaposlenika: 140
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Internetska stranica: Europska obrambena agencija (EDA)

Europska obrambena agencija osnovana je 2004., a svojim članicama (27 zemalja EU-a osim Danske) pomaže u razvoju vojnih resursa.

Promiče suradnju, pokreće nove inicijative i uvodi rješenja za povećanje obrambenih kapaciteta. Usto, pomaže zainteresiranim državama članicama u razvoju zajedničkih obrambenih kapaciteta.

Europska obrambena agencija glavni je posrednik u razvoju kapaciteta na kojima se temelji zajednička sigurnosna i obrambena politika EU-a.

Sjedište joj je u Bruxellesu, zapošljava oko 140 osoba, a na čelu joj je Federica Mogherini, visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te potpredsjednica Europske komisije.

Čime se bavi

Europska obrambena agencija pomaže svojim članicama (svim zemljama EU-a osim Danske) da suradnjom na europskoj razini poboljšaju svoje obrambene kapacitete.

Djeluje kao pokretač i posrednik za ministarstva obrane koja žele sudjelovati u zajedničkim projektima povezanima s obrambenim kapacitetima.

Agencija je „čvorište” za europsku suradnju u području obrane. Zahvaljujući svojoj stručnosti i umreženosti pokriva široki spektar tema u području obrane, uključujući:

 • usklađivanje zahtjeva za ostvarivanje operativnih kapaciteta
 • istraživanje i inovacije za razvoj projekata za tehnološku demonstraciju
 • obuku i vježbe u području održavanja za potporu operacijama zajedničke sigurnosne i obrambene politike.

Agencija radi i na jačanju europske obrambene industrije te djeluje kao posrednik i poveznica između vojnih dionika država članica i politika EU-a koje se odražavaju na obranu.

U svibnju 2017. države članice dogovorile su se osnažiti misiju Agencije pa je, među ostalim, postala nadležna za aktivnosti povezane s obranom koje se financiraju sredstvima EU-a.

Struktura

Agencija ima 3 operativne uprave:

Kako djeluje

Agencija podupire suradnju zemalja EU-a u području obrane.

Pomaže svojim članicama u zajednički dogovorenim prioritetnim područjima u obliku namjenskih projekata suradnje.

Glavne su joj značajke fleksibilnost, stručnost i ekonomičnost:

 • fleksibilnost: nudi prilagođenu potporu za projekte u kojima sudjeluju najmanje dvije zemlje u skladu sa strateškim prioritetima, operativnim zahtjevima ili interesom zemalja u pojedinom projektu

Tko ima koristi

Agencija primjenjuje fleksibilan pristup pa države članice EU-a (EU-28 osim Danske) mogu odlučiti o svojem sudjelovanju na temelju vlastitih nacionalnih obrambenih potreba.

Agencija pomaže europskim ministarstvima obrane u izgradnji obrambenih kapaciteta i poboljšanju obuke.

Sklopila je sporazume i s nekim zemljama izvan EU-a (Norveška, Srbija, Švicarska i Ukrajina).

Kontaktni podaci: 

Europska agencija za obranu (EDA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Faks: 
+32 2 504 28 15
Back to top