Europska unija

Europska agencija za obranu

Europska agencija za obranu

Europska agencija za obranu osnovana je Zajedničkom akcijom Vijeća ministara od 12. srpnja 2004. Odaberi prijevod prethodne poveznice  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) PDF radi:

  1. poboljšanja obrambenih sposobnosti EU-a, posebno u području upravljanja kriznim situacijama

  2. promicanja suradnje u naoružanju EU-a

  3. jačanja industrijskih i tehnoloških temelja obrane EU-a te stvaranja konkurentnoga europskog tržišta obrambene opreme

  4. promicanja istraživanja u cilju jačanja europskoga industrijskog i tehnološkog potencijala u području obrane.

Trenutačne zadaće Agencije stoga obuhvaćaju:

  1. stvaranje sveobuhvatnoga i sustavnoga pristupa pri utvrđivanju i ispunjavanju potreba europske sigurnosne i obrambene politike promicanje suradnje među državama članicama EU-a u području obrambene opreme

  2. pomoć pri razvoju i cjelokupnome restrukturiranju europske obrambene industrije

  3. promicanje istraživanja i tehnologija EU-a vezanih uz obranu, imajući pritom u vidu prioritete europske politike

  4. blisku suradnju s Komisijom na razvoju međunarodno konkurentnoga tržišta obrambene opreme u Europi.

Komparativna je prednost Agencije njezina sposobnost da ispuni sve te zadatke i međusobno ih poveže kako bi se ostvarili sinergijski učinci.

Kontaktni podaci: 

Europska agencija za obranu(EDA)

Kontaktni podaci

Adresa: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 504 28 00
Faks: 
+32 2 504 28 15