an tAontas Eorpach

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint le Gníomhaíocht Chomhpháirteach ó Chomhairle na nAirí an 12 Iúil, 2004 Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.  български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) PDF d’fhonn:

  1. cumais chosanta an AE a fheabhsú, go háirithe i réimse na bainistíochta géarchéime;

  2. comhar a chur chun cinn maidir le harmálacha an AE;

  3. bonn cosanta an AE, ó thaobh na tionsclaíochta agus na teicneolaíochta de, a neartú agus margadh iomaíoch Eorpach a chruthú i dtrealamh cosanta;

  4. taighde a chur chun cinn, d'fhonn cumas tionsclaíoch agus teicneolaíochta na hEorpa a neartú i réimse na cosanta.

Dá réir sin, áirítear na cúraimí seo a leanas ar chúraimí reatha na Gníomhaireachta:

  1. cur chuige cuimsitheach córasach a chruthú maidir le ceanglais Bheartas Slándála agus Cosanta na hEorpa a shainiú agus freastal dóibh; comhar a chur chun cinn idir Ballstáit an AE maidir le trealamh cosanta;

  2. cabhrú chun tionscal cosanta na hEorpa a fhorbairt agus a athstruchtúrú ó bhun;

  3. Taighde agus Teicneolaíocht de chuid an AE, a bhaineann le cosaint, a chur chun cinn, agus aire a thabhairt i gcónaí do thosaíochtaí beartais Eorpacha;

  4. dul i ndlúthchomhar leis an gCoimisiún chun margadh a bheadh iomaíoch go hidirnáisiúnta a fhorbairt san Eoraip do threalamh cosanta.

Is é “buntáiste comparáideach” na Gníomhaireachta a cumas déileáil leis na cláir oibre seo ar fad, agus iad a thabhairt le chéile ar shlí a fhíoraíonn a sineirgíochtaí.

Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint(GEC)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón: 
+32 2 504 28 00
Facs: 
+32 2 504 28 15