Euroopan Unioni

Euroopan puolustusvirasto (EDA)

Euroopan puolustusvirasto (EDA)

Perustiedot

 • Tehtävä: EDA tukee EU-maiden yhteisiä puolustushankkeita ja tarjoaa EU:n puolustusministereille yhteistyöfoorumin.
 • Toimitusjohtaja: Jorge Domecq
 • Jäsenet: 27 EU-maata (Tanska ei ole jäsen)
 • Perustettu: 2004
 • Henkilöstömäärä: 140
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: EDA

Euroopan puolustusvirasto (EDA) perustettiin vuonna 2004. Se auttaa 27:ää jäsenmaataan (kaikki EU-maat paitsi Tanska) kehittämään sotilaallisia voimavarojaan.

Se edistää yhteistyötä, käynnistää uusia hankkeita ja tuottaa puolustusvalmiuksia kehittäviä ratkaisuja. Se myös auttaa niitä jäsenmaitaan, jotka ovat halukkaita kehittämään yhteisiä puolustusvalmiuksia.

EDAlla on merkittävä rooli EU:n yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa (YTPP) tukevien voimavarojen kehittämisessä.

EDAn toimipaikka on Brysselissä, ja siellä työskentelee noin 140 henkeä. Viraston toimintaa johtaa Federica Mogherini, joka on EU:n ulkoasiainedustaja ja komission varapuheenjohtaja.

Tehtävät

EDA tukee 27 jäsenmaataan (kaikki EU-maat paitsi Tanska) kehittämään puolustusvoimavarojaan eurooppalaisen yhteistyön avulla.

Se edistää niiden puolustusministeriöiden yhteistyötä, jotka haluavat olla mukana puolustusvoimavaroja koskevissa yhteishankkeissa.

EDA toimii eurooppalaisen puolustusyhteistyön keskiössä. Sillä on laaja puolustusalan asiantuntemus ja hyvät verkostot. Sen alaan kuuluvat

 • operatiivisiin voimavaroihin liittyvien vaatimusten yhdenmukaistaminen
 • teknologiademonstraatioita kehittävä tutkimus ja innovointi
 • yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alan operaatioita tukeva koulutus ja harjoitukset

EDA pyrkii myös vahvistamaan EU:n puolustusteollisuutta ja toimii välittäjänä ja yhdyssiteenä jäsenmaiden sotilaspuolen sidosryhmien ja puolustukseen vaikuttavien EU:n toimintapolitiikkojen välillä.

Toukokuussa 2017 jäsenmaat sopivat EDAn toimenkuvan vahvistamisesta, jolloin se sai keskeisen roolin EU:n rahoittamissa puolustukseen liittyvissä toimissa.

Organisaation rakenne

EDAssa on kolme operatiivista osastoa:

Toiminta

EDA tukee EU-maiden välistä puolustusalan yhteistyötä.

Se auttaa jäsenmaitaan yhteisesti sovituilla painopistealoilla

Sen toiminnassa korostuvat joustavuus, asiantuntemus ja kustannustehokkuus.

 • Joustavuus: EDA antaa räätälöityä tukea hankkeille, joissa on mukana vähintään kaksi maata. Se auttaa hankkeisiin osallistuvia maita sovittamaan yhteen strategiset painopisteensä sekä operatiiviset vaatimukset.
 • Kustannustehokkuus: EDAn talousarvio koostuu yleisestä talousarviosta, yksittäisten hankkeiden tai ohjelmien talousarvioista sekä mahdollisista lisätuloista johtuvista talousarvioista. Lisätietoa EDAn talousarviosta

Hyötyjät

EU-maat (Tanska ei ole mukana toiminnassa) hyötyvät EDAn joustavasta toimintamallista, jonka ansiosta maat voivat päättää osallistumisestaan eri toimiin omien kansallisten puolustustarpeidensa mukaan.

EDA auttaa EU-maiden puolustusministeriöitä puolustusvoimavaroihin ja koulutukseen liittyvissä asioissa.

EDA on myös tehnyt sopimuksia joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden kanssa (Norja, Serbia, Sveitsi ja Ukraina).

Yhteystiedot

Euroopan puolustusvirasto (EDA)

Yhteystiedot

Osoite

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 504 28 00
F.
+32 2 504 28 15
Back to top