Euroopan Unioni

Eurooopan puolustusvirasto

Eurooopan puolustusvirasto

Euroopan puolustusvirasto perustettiin 12. heinäkuuta 2004 ministerineuvoston yhteisen toiminnan osana PDF. Sen tarkoituksena on:

  1. parantaa Euroopan puolustusvalmiuksia erityisesti kriisinhallinnan alalla;

  2. edistää asevarustelua koskevaa yhteistyötä Euroopassa;

  3. lujittaa eurooppalaisen puolustusteollisuuden ja -teknologian asemaa sekä luoda kilpailukykyiset eurooppalaiset puolustusvälinemarkkinat;

  4. edistää tutkimustyötä Euroopan teollisuuden ja teknologian mahdollisuuksien vahvistamiseksi puolustusalalla.

Viraston tämänhetkisiin tehtäviin kuuluu:

  1. luoda kokonaisvaltainen lähestymistapa Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tarpeiden määrittelyyn ja toteuttamiseen;

  2. edistää unionin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä puolustusvälineasioissa;

  3. olla mukana Euroopan puolustusteollisuuden kehittämisessä ja rakenneuudistuksessa;

  4. edistää EU-alueen puolustukseen liittyvää tutkimustoimintaa ja teknologiaa, huomioiden yhteisön politiikan painopisteet;

  5. toimia tiiviissä yhteistyössä komission kanssa kansainvälisesti kilpailukykyisten puolustusvälinemarkkinoiden luomiseksi Euroopassa.

Virastolla on kyky toimia näissä kaikissa asioissa ja hyödyntää niiden synergiaetuja.

Yhteystiedot: 

Euroopan puolustusvirasto

Yhteystiedot

Osoite: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.: 
+32 2 504 28 00
F.: 
+32 2 504 28 15