Den Europæiske Union

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA)

Oversigt

 • Rolle: EDA støtter europæiske samarbejdsprojekter inden for forsvaret og er et forum for de europæiske forsvarsministre.
 • Direktør: Jorge Domecq
 • Medlemmer: 27 EU-lande (Denmark er ikke medlem)
 • Oprettet i: 2004
 • Antal ansatte: 140
 • Sted: Bruxelles (Belgien)
 • Website: EDA

Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) blev oprettet i 2004. Det hjælper sine 27 medlemslande (alle EU-lande med undtagelse af Danmark) med at udvikle deres militære ressourcer.

Det fremmer samarbejde, lancerer nye initiativer og udvikler løsninger for at forbedre forsvarskapaciteten. Det hjælper også interesserede medlemslande med at udvikle fælles forsvarskapaciteter.

EDA er det centrale element i udviklingen af den nødvendige kapacitet til at underbygge Unionens fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

Agenturet ligger i Bruxelles og har omkring 140 ansatte. Det ledes af Federica Mogherini, der er næstformand for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Hvad laver det?

EDA hjælper sine 27 medlemslande – alle EU-landende med undtagelse af Danmark – med at forbedre deres forsvarskapaciteter gennem europæisk samarbejde.

Det fungerer som en katalysator og facilitator for forsvarsministerier, der er villige til at samarbejde om fælles forsvarskapacitetsprojekter.

Agenturet er et europæisk knudepunkt for forsvarssamarbejde. Med dets ekspertise og netværk dækker agenturet et bredt spektrum inden for forsvarsområdet, bl.a.:

 • harmonisering af krav for at sikre de operationelle kapaciteter
 • forskning og innovation for at udvikle teknologidemonstratorer
 • uddannelse og øvelser i vedligeholdelse for at styrke den fælles sikkerheds-og forsvarspolitiks operationer.

EDA arbejder også på at styrke den europæiske forsvarsindustri og fungerer som facilitator og mellemled mellem militære interessenter i medlemslandene og EU's forsvarspolitikker.

I maj 2017 blev medlemslandene enige om at styrke agenturets opgaver, bl.a. ved at gøre det til den centrale aktør for EU-støttede forsvarsrelaterede aktiviteter.

Struktur

Agenturet har 3 operationelle direktorater:

Hvordan arbejder det?

Agenturet støtter EU-landenes forsvarssamarbejde.

Det hjælper medlemslandene på indbyrdes aftalte prioriterede områder gennem samarbejdsprojekter

Agenturet byder på fleksibilitet, ekspertise og omkostningseffektivitet:

 • Fleksibilitet: Projekter, der omfatter mindst to lande, kan få skræddersyet støtte, der matcher deres strategiske prioriteter, operationelle krav eller interesse i et specifikt projekt.
 • Omkostningseffektivitet: EDA's budget består af et generelt budget, budgetter til ad hoc-projekter eller -programmer og budgetter, der følger af yderligere indtægter. Læs mere om, hvordan EDA anvender sit budget.

Hvem har gavn af agenturet?

EU's medlemslande (med undtagelse af Danmark) har gavn af agenturets fleksible tilgang, der giver dem mulighed for at beslutte, hvor vidt de vil deltage, alt efter deres nationale forsvarsbehov.

Agenturet hjælper de europæiske forsvarsministre med at afhjælpe mangler i deres forsvarskapacitet eller -uddannelse.

EDA har også aftaler med visse lande uden for EU (Norge, Serbien, Schweiz og Ukraine).

Kontakt

Det Europæiske Forsvarsagentur (AED)

Kontakt

Adresse

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Back to top