Evropská unie

Evropská obranná agentura (EDA)

Evropská obranná agentura (EDA)

Přehled

 • Úloha: Evropská obranná agentura poskytuje podporu projektům spolupráce v oblasti evropské obrany a zajišťuje platformu pro spolupráci mezi ministry obrany zemí EU.
 • Ředitel: Jorge Domecq
 • Členové: 27 členských států EU (s výjimkou Dánska)
 • Rok zřízení: 2004
 • Počet zaměstnanců: 140
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: EDA

Evropská obranná agentura (EDA) byla založena v roce 2004. Jejím cílem je pomáhat členským státům (27 zemím EU s výjimkou Dánska) rozvíjet jejich vojenské zdroje.

Prosazuje jejich spolupráci, vytváří nové iniciativy a navrhuje možnosti, jak zlepšovat obranyschopnost členských zemí. Kromě toho členským státům, které mají zájem, pomáhá s rozvojem společné obranyschopnosti.

Hraje významnou roli při rozvoji schopností a kapacit, na nichž stojí společná bezpečnostní a obranná politika EU.

Agentura má sídlo v Bruselu a zaměstnává přibližně 140 osob. V jejím čele stojí Federica Mogheriniová, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise.

Náplň činnosti

Evropská obranná agentura poskytuje svým 27 členským zemím (země EU s výjimkou Dánska) podporu při zvyšování jejich obranyschopnosti prostřednictvím spolupráce na evropské úrovni.

Agentura zprostředkovává a usnadňuje vzájemnou spolupráci ministrů obrany zemí, jež o to mají zájem, na společných projektech zaměřených na zvýšení obranyschopnosti.

Představuje tak určité centrum evropské spolupráce v oblasti obrany. Díky vysoké odbornosti jejích pracovníků a rozvinuté síti kontaktů může agentura pokrýt značné spektrum otázek obranné politiky, jako je např.:

 • harmonizace požadavků na operační schopnosti
 • výzkum a inovace v oblasti vývoje technologických demonstrátorů
 • odborná příprava a praktický výcvik na podporu operací v rámci společné bezpečnosti a obranné politiky

Agentura se rovněž věnuje posilování pozice evropského obranného průmyslu a funguje jako zprostředkovatel a platforma mezi zástupci vojenských složek a zainteresovaných stran jednotlivých členských zemi a tvůrci politik EU s dopadem na otázky obrany.

V květnu 2017 se zástupci členských zemí dohodli na posílení mandátu agentury. Ta by měla nyní působit jako hlavní provozovatel činností souvisejících s obranou, které jsou financované z rozpočtu EU.

Organizační struktura

Agentura je rozdělena na 3 operační ředitelství:

Jak agentura pracuje

Agentura podporuje spolupráci mezi zeměmi EU v oblasti obrany.

Prostřednictvím zvláštních projektů spolupráce pomáhá členským zemím v oblastech společně sjednaných priorit.

Ve své činnosti vykazuje agentura vysokou flexibilitu, odbornost a nákladovou efektivitu:

 • Flexibilita: U projektů, jichž se účastní alespoň dvě země, nabízí podporu na základě konkrétních potřeb jednotlivých stran, aby mohly sladit své strategické priority, operační požadavky a zájmy v rámci daného projektu.
 • Efektivita nákladů: Rozpočet agentury se skládá z obecné části, rozpočtů navázaných na ad hoc projekty a programy a z rozpočtů vázaných na dodatečné příjmy. Více informací v části Rozdělení rozpočtových prostředků.

Pro koho znamená agentura EDA přínos

Pro členské státy EU (27 zemí EU – s výjimkou Dánska): díky flexibilnímu přístupu agentury se mohou země samy rozhodovat, zda se projektů účastní, a to na základě jejich vlastních obranných potřeb.

Pro ministry obrany členských zemí: agentura jim pomáhá řešit otázky obranyschopnosti a případného nedostatku odborné přípravy.

Agentura rovněž uzavřela dohody s některými zeměmi mimo EU (Norsko, Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina).

Kontaktní údaje

Evropská obranná agentura (EDA)

Kontaktní údaje

Adresa

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 504 28 00
Fax
+32 2 504 28 15
Back to top