Европейски съюз

Европейска агенция по отбрана

Европейска агенция по отбрана

Европейската агенция по отбрана е създадена при Съвместно действие на Съвета на министрите от 12 юли 2004 г. PDF с цел:

  1. да се подобрят възможностите за отбрана на ЕС, особено в областта на управлението на кризи;

  2. да се насърчи сътрудничество на въоръжените сили;

  3. да се подобри промишлената и технологична отбранителна база на ЕС, както и да се създаде конкурентен европейски пазар за отбранително оборудване;

  4. да се насърчава научноизследователската дейност с цел подобряване на промишления и технологичен потенциал на Европа в областта на отбраната.

Следователно, настоящите дейности на агенцията включват:

  1. създаване на конкурентен и систематичен подход при определянето и задоволяването на нуждите на европейската политика за сигурност и отбрана; насърчаване на сътрудничеството между страните членки на ЕС по отношение на отбранителното оборудване;

  2. съдействие при разработването и цялостното преструктуриране на европейската отбранителна промишленост;

  3. насърчаване на европейска научна дейност и технологии, в съответствие с приоритетите на европейските политики;

  4. изпълнение на дейности в тясно сътрудничество с Комисията с цел разработване на международен конкурентен пазар за отбранително оборудване в Европа.

„Конкурентното предимство” на агенцията е нейното умение да се справя с всички тези направления и да реализира увеличаването на ефективността от обединяването им.

Координати за връзка: 

Европейска агенция по отбрана(EDA)

Координати за връзка

Адрес: 

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел: 
+32 2 504 28 00
Факс: 
+32 2 504 28 15