Европейски съюз

Европейска агенция по отбрана (EDA)

Европейска агенция по отбрана (EDA)

Преглед

 • Роля: Европейската агенция по отбрана подкрепя съвместни европейски проекти в областта на отбраната и предоставя платформа за контакти между европейските министерства на отбраната.
 • Директор: Jorge Domecq
 • Членове: 27 държави от ЕС (Дания не е член)
 • Създадена през: 2004 г.
 • Брой служители: 140
 • Седалище: Брюксел (Белгия)
 • Уебсайт: Европейска агенция по отбрана (EDA)

Европейската агенция по отбрана (EDA) е създадена през 2004 г. Тя помага на 27 държави членки (всички страни от ЕС с изключение на Дания) да развиват своите военни ресурси.

Агенцията насърчава сътрудничеството, предприема нови инициативи и въвежда решения за подобряване на способностите за отбрана. Тя също така помага на държавите членки, които желаят това, да разработват съвместни отбранителни способности.

Европейската агенция по отбрана е ключов посредник при развиването на способности, които са в основата на Общата политика на ЕС за сигурност и отбрана (ОПСО).

Агенцията е със седалище в Брюксел и в нея работят около 140 служители под ръководството на Федерика Могерини, която е върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията.

Какво прави агенцията?

Агенцията помага на 27 държави членки — всички страни от ЕС с изключение на Дания — да подобряват своите отбранителни способности чрез европейско сътрудничество.

Тя действа като катализатор и посредник между министерствата на отбраната, които са готови да работят по съвместни проекти за отбранителни способности.

Агенцията е „център“ за европейско сътрудничество в областта на отбраната. Нейните експертни знания и мрежи ѝ дават възможност да извършва широк кръг действия в областта на отбраната, включително:

 • от хармонизиране на изискванията до предоставяне на оперативни способности;
 • от научни изследвания и иновации до разработване на технологични демонстратори;
 • от обучения и учения до поддръжка и подкрепа на действията на Общата политика за сигурност и отбрана.

Агенцията работи и за укрепване на европейската отбранителна промишленост и действа като посредник между заинтересованите страни в областта на военната политика на държавите членки и политиките на ЕС, които имат въздействие върху отбраната.

През май 2017 г. държавите членки се споразумяха за укрепване на мисията на агенцията, включително чрез превръщането ѝ в централен оператор за финансираните от ЕС дейности, свързани с отбраната.

Структура

Агенцията има 3 оперативни дирекции:

Как функционира?

Агенцията подкрепя сътрудничеството в областта на отбраната между страните от ЕС.

Чрез конкретни проекти за сътрудничество тя подпомага своите членове в съвместно договорени приоритетни области.

Агенцията се гордее със своята гъвкавост, експертни знания и разходна ефективност.

 • Гъвкавост: Тя предлага специално адаптирана подкрепа за проекти, включващи най-малко две държави, за намиране на съответствия между техните стратегически приоритети, оперативни изисквания или интереси в даден случай.
 • Експертни знания: Въпреки че Европейската агенция по отбрана е относително малка, нейният експертен опит е широко признат. Служителите на агенцията работят в експертни екипи и поддържат тесни връзки с колегите си в страните от ЕС и други европейски и международни организации.

Кой има полза от това

Гъвкавият подход на агенцията дава възможност на държавите от ЕС (ЕС-28 с изключение на Дания) да решават дали да участват в съответствие с националните си отбранителни нужди.

Агенцията помага на европейските министерства на отбраната да преодоляват недостига на отбранителни способности и пропуските в обученията.

EDA също така има споразумения с някои трети държави (Норвегия, Сърбия, Швейцария и Украйна).

Координати за връзка

Европейска агенция по отбрана (EDA)

Координати за връзка

Адрес

Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23

B-1050 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Тел
+32 2 504 28 00
Факс
+32 2 504 28 15
Back to top