Evropska unija

Skupno podjetje ECSEL

Skupno podjetje ECSEL

Pregled

 • Naloge: upravlja raziskovalno-inovacijski program za krepitev industrije elektronskih komponent in sistemov Evropske unije
 • Direktor: Bert De Colvenaer
 • Člani ali partnerji:
  • – EU (prek Evropske komisije)
  • – države članice in pridružene države v okviru programa Obzorje 2020, na prostovoljni podlagi
  • – 3 združenja (EPoSS, AENEAS in industrijsko združenje ARTEMIS), ki zastopajo deležnike na področju mikro- in nanoelektronike, pametnih integriranih sistemov ter vgrajenih/kibernetsko-fizičnih sistemov
 • Leto ustanovitve: 2014
 • Število zaposlenih: 32
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Skupno podjetje ECSEL

Skupno podjetje ECSEL (Elektronske komponente in sistemi za evropski vodilni položaj) je javno-zasebno partnerstvo na področju elektronskih komponent in sistemov.

Upravlja raziskovalno-inovacijski program za razvoj močne industrije elektronskih komponent in sistemov EU in povečanje njene konkurenčnosti na svetovnem trgu.

Naloge

ECSEL združuje deležnike EU iz javnega sektorja, industrije in akademskih ustanov.

Podpira raziskave, razvoj in inovacije v elektroniki ključnih aplikacij.

Na primer:

 • pametne mobilnostne rešitve
 • zdravstvo
 • okolje
 • energetika
 • digitalna družba
 • proizvodnja

Spodbuja tudi ključne zmogljivosti, zato si prizadeva:

 • vzdrževati proizvodnjo polprevodnikov in pametnih sistemov v EU
 • zagotavljati neodvisnost EU na področju elektronskih komponent in sistemov
 • zagotoviti vodilni položaj v projektnem in sistemskem inženiringu
 • premostiti razkorak med raziskavami in praktičnimi aplikacijami
 • pritegniti zasebne naložbe z usklajevanjem strategij med državami EU
 • oblikovati infrastukturo na svetovni ravni za projektiranje in proizvodnjo elektronskih komponent
 • premagati ovire za učinkovite raziskave in inovacije
 • razviti napredne ekosisteme inovativnih MSP

Finančna sredstva namenja prek letnih, odprtih in konkurenčnih razpisov za oddajo predlogov.

Struktura

Vodstvo skupnega podjetja ECSEL sestavljajo naslednja telesa:

 • upravni odbor ima skupno odgovornost za strateško usmeritev in dejavnosti skupnega podjetja ECSEL ter nadzira izvajanje dejavnosti
 • izvršni direktor je odgovoren za vsakodnevno upravljanje podjetja
 • odbor javnih organov je odgovoren za razpise za oddajo predlogov in dodelitev javnih sredstev
 • odbor zasebnih članov je odgovoren za pripravo osnutka večletne strateškega programa za raziskave in inovacije ter osnutka načrta raziskovalnih in inovacijskih dejavnosti Skupno podjetje sestavljajo tri industrijska združenja: EPoSS, AENEAS in industrijsko združenje ARTEMIS.

Koristi

Koristi imajo pravni subjekti (npr. podjetja, raziskovalne organizacije, mednarodne evropske interesne organizacije s sedežem v EU ali v državah, ki so se pridružile programu Obzorje 2020).

Upravičeni so lahko tudi pravni subjekti v drugih državah zunaj EU in mednarodnih organizacijah, če:

 • so finančna sredstva za te udeležence predvidena z dvostranskimi sporazumi o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ali z drugimi dogovori med EU in mednarodno organizacijo ali državo zunaj EU
 • skupno podjetje ECSEL meni, da je udeležba subjekta bistvena za izvajanje projekta, ki se financira v okviru programa Obzorje 2020
Kontaktni podatki

ECSEL Joint Undertaking

Kontaktni podatki

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Tel
00 32 2 221 81 02
Fax
00 32 2 221 81 12
Back to top