Uniunea Europeană

Întreprinderea comună ECSEL

Întreprinderea comună ECSEL

Prezentare generală

 • Rol: Gestionează un program de cercetare și inovare pentru a consolida industria UE a componentelor și sistemelor electronice
 • Director: Bert De Colvenaer
 • Membri sau parteneri:
  • - UE (prin intermediul Comisiei)
  • - statele membre și țările asociate la programul Orizont 2020, pe bază voluntară
  • - 3 asociații (EPoSS, AENEAS și ARTEMIS Industry Association) reprezentând părți interesate în materie de micro și nanoelectronică, sisteme inteligente integrate și sisteme integrate/cyber-fizice.
 • Înființare: 2014
 • Număr de angajați: 32
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • Site: Întreprinderea comună ECSEL

ECSEL este un parteneriat public-privat pentru componente și sisteme electronice.

Acesta gestionează un program de cercetare și inovare pentru dezvoltarea unei industrii europene a componentelor și sistemelor electronice puternică și competitivă la nivel mondial.

Ce face

ECSEL reunește părțile interesate din sectorul public, industrie și mediul academic.

Sprijină cercetarea, dezvoltarea și inovarea în domeniul electronicii în aplicații esențiale.

De exemplu:

 • soluții inteligente pentru mobilitate
 • asistență medicală
 • mediu
 • energie
 • societatea digitală
 • industria prelucrătoare.

În același timp, promovează capabilități esențiale și, prin urmare, își propune:

 • să mențină producția UE de semiconductori și sisteme inteligente
 • să asigure independența UE în domeniul componentelor și al sistemelor electronice
 • să asigure o poziție de frunte în proiectarea și ingineria sistemelor
 • să reducă decalajul dintre cercetare și aplicațiile practice
 • să atragă investiții private prin alinierea strategiilor între țările UE
 • să creeze o infrastructură de nivel înalt pentru proiectarea și fabricarea componentelor electronice
 • să elimine obstacolele pentru a favoriza cercetarea și inovarea eficientă
 • să dezvolte ecosisteme avansate de IMM-uri inovatoare.

ECSEL acordă finanțare prin intermediul unor cereri de propuneri deschise și competitive, publicate anual.

Structură

Guvernanța ECSEL include următoarele organisme:

 • Consiliul de conducere deține responsabilitatea globală pentru orientarea strategică și operațiunile ECSEL și supraveghează desfășurarea activităților sale.
 • Directorul executiv răspunde de gestionarea curentă a ECSEL.
 • Consiliul autorităților publice este responsabil cu cererile de propuneri și cu alocarea de fonduri publice.
 • Consiliul membrilor privați se ocupă cu întocmirea proiectului de agendă strategică multianuală de cercetare și inovare și a proiectului de plan de activități în domeniul cercetării și inovării. Este format din 3 asociații industriale: EPoSS, AENEAS și ARTEMIS Industry Association.

Beneficiari

Toate entitățile juridice (de exemplu, întreprinderi, organizații de cercetare, organizațiile internaționale sau europene de reprezentare a intereselor, care au sediul în UE sau în țările asociate la programul Orizont 2020).

Entitățile juridice cu sediul în alte țări terțe și organizațiile internaționale pot fi eligibile, dacă:

 • finanțarea pentru acești participanți este prevăzută într-un acord științific și tehnologic bilateral sau în orice alt acord dintre UE și organizația internațională sau țara terță respectivă.
 • ECSEL consideră că participarea entității este esențială pentru realizarea proiectului finanțat prin programul Orizont 2020.
Date de contact

ECSEL Joint Undertaking

Date de contact

Address

White Atrium Building

Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60

1060 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgïe

Tel
00 32 2 221 81 02
Fax
00 32 2 221 81 12
Back to top