Europeiska Unionen

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA)

Översikt

 • Uppgift: Bidra till säker användning av kemikalier
 • Direktör: Bjorn Hansen
 • Inrättad: 2007
 • Antal anställda: Cirka 600
 • Plats: Helsingfors (Finland)
 • Webbplats: ECHA

Echa arbetar för säker användning av kemikalier. Myndigheten genomför EU:s nya kemikalielagstiftning och bidrar därmed till bättre folkhälsa, miljö, innovation och konkurrenskraft i Europa.

Verksamhet

 • Hjälper företagen att uppfylla kraven i EU:s lagstiftning för kemikalier och biocider:
 • Samarbetar med internationella organisationer och aktörer för att bidra till säker användning av kemikalier
 • Informerar om kemikalier och säker användning genom sin databas, som är gratis att använda
 • Samarbetar med EU-kommissionen och EU-länderna för att identifiera ämnen som kan vara farliga och besluta om EU-regler för riskhantering
 • Stimulerar innovation i kemiindustrin genom att uppmana företagen att ersätta ämnen som kan vara farliga

Organisation

Echas direktör ansvarar för den dagliga verksamheten och rapporterar till en styrelse som består av företrädare för

 • EU-länderna
 • EU-kommissionen
 • Europaparlamentet
 • intressenter.

I styrelsen sitter också observatörer från Norge, Island och Liechtenstein.

Läs mer om Echas organisation

Arbetssätt

Echa reglerar kemikalier och biocider på EU:s marknad. Man granskar anmälningar om kemikalier från industrin för att se om de följer lagstiftningen. Echa samarbetar med EU-länderna och inriktar sig på de farligaste ämnena där det kan behövas bättre riskhantering för att skydda människorna och miljön. På vissa områden fattar myndigheten egna beslut. I andra fall utfärdar man yttranden och råd som hjälper EU-kommissionen att fatta beslut.

Echa samarbetar med nästan 100 ackrediterade intressentorganisationer i hela EU.

Man ger också särskilt stöd till små och medelstora företag.

Målgrupper

 • Människorna och miljön skyddas tack vare färre farliga kemikalier och miljögifter och säkrare produkter. Konsumenterna kan ta reda på om produkterna i affären innehåller farliga kemikalier.
 • Användarna får bättre information om riskerna och hur de ska hantera kemikalierna på ett säkert sätt – i jobbet eller hemma.
 • Industrin får hjälp med att följa lagstiftningen. Innovativa företag kan dra fördel av att de farligaste ämnena måste ersättas med nya alternativ.
 • Utvecklingsländerna får information om hur man hanterar farliga kemikalier på ett säkert sätt.
Kontaktuppgifter till

Kontaktuppgifter till- Europeiska kemikaliemyndigheten(Echa)

Kontaktuppgifter till

Adress

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tfn
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Back to top