Evropska unija

Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Evropska agencija za kemikalije (ECHA)

Pregled

 • Naloga: Evropska agencija za kemikalije si prizadeva za varno uporabo kemikalij
 • Direktor: Bjorn Hansen
 • Ustanovitev: 2007
 • Število zaposlenih: približno 600
 • Sedež: Helsinki, Finska
 • Spletišče: Evropska agencija za kemikalije

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) si prizadeva za varno uporabo kemikalij. Uveljavlja pionirsko zakonodajo EU o kemikalijah, ki varuje zdravje ljudi in okolja ter spodbuja inovativnost in konkurenčnost v Evropi.

Naloge

Struktura

Izvršni direktor agencije vodi tekoče poslovanje in poroča upravnemu odboru, ki ga sestavljajo predstavniki:

 • vseh držav EU,
 • Evropske komisije,
 • Evropskega parlamenta,
 • deležnikov.

V odboru so tudi opazovalci z Norveške, Islandije in Lihtenštajna.

Več o organizacijski strukturi agencije.

Delovanje

Evropska agencija za kemikalije ureja kemikalije in biocide na trgu EU. Obdeluje dokumentacijo o kemikalijah, ki jo pripravijo proizvajalci, in preveri, ali spoštujejo zahteve zakonodaje. Agencija se skupaj z državami EU posveča najbolj nevarnim snovem v primerih, ko je potrebno dodatno obvladovanje tveganja za zaščito ljudi in okolja. Na nekaterih področjih odloča samostojno, na drugih svetuje Evropski komisiji pri odločanju.

Agencija sodeluje s skoraj 100 akreditiranimi organizacijami deležnikov iz vse EU.

Posebno pomoč namenja malim in srednje velikim podjetjem.

Koristi

 • Javnost in okolje – manj izpostavljenosti nevarnim kemikalijam in varnejši proizvodi. Potrošniki se lahko pozanimajo o nevarnih kemikalijah v izdelkih v prodaji.
 • Delavci in drugi, ki ravnajo s kemikalijami – boljše informacije o nevarnostih kemikalij, s katerimi pridejo v stik, in njihovi varni uporabi.
 • Industrija – pomoč pri izpolnjevanju zakonodajnih zahtev. Inovativna podjetja lahko izkoristijo zahtevo po postopnem opuščanju nevarnih snovi.
 • Države v razvoju – informacije o varnem ravnanju z nevarnimi kemikalijami.
Kontaktni podatki

Evropska agencija za kemikalije(ECHA)

Kontaktni podatki

Naslov

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Back to top