Uniunea Europeană

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA)

Prezentare generală

 • Rol: ECHA are sarcina de a garanta utilizarea în condiții de siguranță a produselor chimice
 • Director: Bjorn Hansen
 • Înființare: 2007
 • Angajați: aproximativ 600
 • Sediu: Helsinki, Finlanda
 • Site: ECHA

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) depune eforturi pentru utilizarea în condiții de siguranță a substanțelor chimice. Ea implementează legislația UE în domeniu, aducând beneficii sănătății umane, mediului, inovării și competitivității în Europa.

Ce face

 • Ajută întreprinderile să respecte legislația UE privind produsele chimice sau biocidele:
 • Cooperează cu organizațiile internaționale și cu părțile interesate pentru a promova utilizarea în condiții de siguranță a produselor chimice
 • Furnizează informații privind substanțele chimice și utilizarea lor în condiții de siguranță, prin intermediul unei baze de date unice și gratuite
 • Colaborează cu Comisia Europeană și guvernele din UE în vederea identificării substanțelor care prezintă motive de îngrijorare și ia decizii în materie de gestionare a riscurilor la nivelul UE
 • Încurajează inovarea în industria chimică prin înlocuirea substanțelor care constituie o sursă de îngrijorare.

Structură

Directorul executiv al ECHA gestionează activitatea de zi cu zi și raportează în fața Consiliului de administrație, format din reprezentanți ai:

 • tuturor țărilor UE
 • Comisiei Europene
 • Parlamentului European
 • părților interesate.

Din Consiliu fac parte și observatori din Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Aflați mai multe despre structura organizatorică a ECHA.

Cum funcționează

Agenția Europeană pentru Produse Chimice reglementează substanțele chimice și biocidele de pe piața UE. Analizează dosarele privind substanțele chimice din industrie și le examinează pentru a se vedea dacă sunt conforme cu legislația. Împreună cu guvernele statelor membre, ECHA se concentrează asupra celor mai periculoase substanțe, pentru a introduce, la nevoie, măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor în vederea protejării populației și mediului. În unele domenii, ia propriile decizii. În altele, emite avize și oferă consiliere pentru a ajuta Comisia Europeană să ia decizii.

ECHA colaborează cu aproape 100 de organizații acreditate ale părților interesate din întreaga UE.

Oferă sprijin specific întreprinderilor mici și mijlocii.

Beneficiari

 • Populația și mediul, pentru că sunt mai puțin expuse la produse chimice periculoase. Consumatorii pot solicita informații cu privire la substanțele chimice periculoase conținute de produsele pe care le cumpără.
 • Lucrătorii din industrie și alți utilizatori ai produselor chimice, pentru că beneficiază de o mai bună informare privind pericolul reprezentat de substanțele cu care intră în contact și modalitățile sigure de utilizare a acestora.
 • Industria, pentru că este ajutată să respecte legislația. Întreprinderile inovatoare pot profita de pe urma eliminării treptate a celor mai periculoase substanțe.
 • Țările în curs de dezvoltare, pentru că primesc informații despre gestionarea în condiții de siguranță a produselor chimice periculoase.
Date de contact

Agenţia Europeană pentru Produse Chimice(ECHA)

Date de contact

Adresă

Mailing address

P.O.Box 400

00121 Helsinki

Finland

Visiting address

Telakkakatu 6

00150 Helsinki

Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Back to top