Unia Europejska

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA)

Informacje ogólne

 • Zadania: działania na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów
 • Dyrektor: Bjorn Hansen
 • Rok ustanowienia: 2007
 • Liczba pracowników: około 600
 • Siedziba: Helsinki, Finlandia
 • Strona internetowa: ECHA

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) działa na rzecz bezpiecznego stosowania chemikaliów. Wdraża ona najnowsze unijne przepisy dotyczące chemikaliów, przez co przyczynia się do poprawy zdrowia, ochrony środowiska oraz pobudza innowacyjność i konkurencyjność w Europie.

Zakres działalności

 • Pomaga przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do szczegółowych przepisów UE dotyczących chemikaliów lub produktów biobójczych:
 • Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi i zainteresowanymi stronami w celu promowania bezpiecznego stosowania chemikaliów.
 • Oferuje informacje na temat chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania za pośrednictwem jednej bezpłatnej bazy danych.
 • Współpracuje z Komisją Europejską i krajami UE w celu identyfikowania substancji, które dają powody do niepokoju, i podejmuje decyzje w sprawie zarządzania ryzykiem na szczeblu UE.
 • Zachęca do innowacji w przemyśle chemicznym, aby substancje, które mogą być niebezpieczne, można było zastąpić innymi.

Struktura

Dyrektor wykonawczy ECHA zarządza bieżącą działalnością agencji i podlega zarządowi, w skład którego wchodzą przedstawiciele:

 • wszystkich krajów UE
 • Komisji Europejskiej
 • Parlamentu Europejskiego
 • zainteresowanych stron.

W zarządzie zasiadają też obserwatorzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Więcej o strukturze organizacyjnej ECHA

Metody działania

Europejska Agencja Chemikaliów reguluje kwestie związane z chemikaliami i produktami biobójczymi na rynku UE. Agencja przetwarza dokumenty dotyczące substancji chemicznych otrzymane od producentów i bada je, aby sprawdzić, czy substancje są zgodne z przepisami. Wraz z rządami krajów Unii Europejskiej ECHA koncentruje się na najbardziej niebezpiecznych substancjach i na przypadkach, w których może być konieczne dalsze zarządzanie ryzykiem, aby chronić obywateli i środowisko. W konkretnych dziedzinach sama podejmuje decyzje. W innych – wydaje opinie i udziela porad, na podstawie których decyzje podejmuje Komisja.

ECHA współpracuje z ponad 100 akredytowanymi organizacjami z całej UE.

Udziela ukierunkowanego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom.

Korzyści

 • Ogółowi społeczeństwa i środowisku dzięki zmniejszeniu ich narażenia na kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami i dostępowi do bezpieczniejszych produktów. Konsumenci mogą dowiedzieć się, czy kupowane przez nich produkty zawierają niebezpieczne substancje chemiczne.
 • Użytkownikom chemikaliów, którzy dysponują bardziej szczegółowymi informacjami na temat zagrożeń związanych ze stosowanymi przez nich produktami oraz korzystania z tych produktów.
 • Producentom, którym Agencja pomaga przestrzegać unijnych przepisów. Innowacyjnym przedsiębiorstwom, które mogą wykorzystać fakt, że najniebezpieczniejsze substancje muszą zostać wycofane z rynku.
 • Krajom rozwijającym się, które otrzymują informacje o tym, jak bezpiecznie posługiwać się niebezpiecznymi chemikaliami.
Dane kontaktowe

Europejska Agencja Chemikaliów(ECHA)

Dane kontaktowe

Adres

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Faks
+358 9 6861 8210
Back to top