Europese Unie

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

In het kort

 • Rol: Het ECHA zet zich in voor het veilig gebruik van chemische stoffen
 • Directeur: Bjorn Hansen
 • Opgericht: 2007
 • Medewerkers: circa 600
 • Locatie: Helsinki, Finland
 • Website: ECHA

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) zet zich in voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Het is belast met de uitvoering van de baanbrekende EU-regels voor chemische stoffen, die van belang zijn voor zowel de volksgezondheid en het milieu als innovatie en het concurrentievermogen in Europa.

Taken

 • Ondernemingen helpen voldoen aan bepaalde EU-regels voor chemische stoffen of biociden:
 • Samenwerken met internationale organisaties en belanghebbenden om de veiligheid bij het gebruik van chemische stoffen te verhogen
 • Informatie geven over chemische stoffen en veilig gebruik ervan via een gratis toegankelijke database
 • Samen met de Europese Commissie en de EU-overheden nagaan welke stoffen eventueel kunnen opleveren en besluiten nemen over het risicobeheer op EU-niveau
 • Zorgen voor meer innovatie in de chemische industrie door stoffen die gevaar kunnen opleveren te vervangen

Structuur

De directeur van het ECHA, verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, legt verantwoording af aan de raad van bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van:

 • alle EU-landen
 • de Europese Commissie
 • het Europees Parlement
 • de belanghebbenden

De raad van bestuur telt ook enkele waarnemers uit Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Meer over de organisatiestructuur van het ECHA

Werkwijze

Het ECHA reguleert het op de markt brengen van chemische stoffen en biociden. Het behandelt de dossiers over chemische stoffen van de industrie en gaat na of deze aan de wetgeving beantwoorden. Samen met de overheden van de EU-landen richt het ECHA zich vooral op de meest gevaarlijke stoffen en beperkt het de risico's waar dit nodig is om mens en milieu te beschermen. Afhankelijk van het onderwerp neemt het zelf beslissingen of brengt het advies uit aan de Europese Commissie zodat die een beslissing kan nemen.

Het ECHA werkt samen met een honderdtal erkende belangenorganisaties uit de EU.

Het verleent ook gericht steun aan kleine en middelgrote ondernemingen.

Wie is erbij gebaat

 • Mens en milieu hebben baat bij veiliger producten omdat zij minder kans lopen op blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen. Consumenten kunnen informatie krijgen over gevaarlijke chemische stoffen in de producten die zij kopen.
 • Werknemers en anderen die met chemische stoffen omgaan krijgen betere informatie over de risico's van die stoffen en over de manier om er veilig mee om te gaan.
 • Voor de industrie wordt het makkelijker om zich aan de wetgeving te houden. Innovatieve ondernemingen kunnen ervan profiteren dat de meest gevaarlijke stoffen geleidelijk worden verboden.
 • De ontwikkelingslanden krijgen informatie over hoe zij veilig kunnen omgaan met gevaarlijke chemische stoffen.
Contact

Europees Agentschap voor chemische stoffen(ECHA)

Contact

Adres

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Back to top