Unjoni Ewrope

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: l-ECHA taħdem għall-użu mingħajr periklu ta’ sustanzi kimiċi
 • Direttur: Bjorn Hansen
 • Stabbilita: fl-2007
 • Numru ta’ persunal: madwar 600
 • Lokalità: Ħelsinki, il-Finlandja
 • Sit web: ECHA

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) taħdem għall-użu mingħajr periklu ta’ sustanzi kimiċi. Hi timplimenta leġiżlazzjoni dwar il-kimiċi innovattivi tal-UE, għall-benefiċċju tas-saħħa tal-bniedem, l-ambjent u l-innovazzjoni u l-kompetittività fl-Ewropa.

Dak li tagħmel

 • Tgħin lill-kumpaniji jikkonformaw ma’ leġiżlazzjoni speċifika tal-UE dwar sustanzi kimiċi u bijoċidi:
 • Tikkoopera ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u partijiet interessati biex tippromwovi l-użu mingħajr periklu ta’ sustanzi kimiċi
 • Tipprovdi informazzjoni dwar il-kimiċi u l-użu sikur tagħhom permezz ta’ bażi tad-dejta unika mingħajr ħlas
 • Taħdem mal-Kummissjoni Ewropea u l-gvernijiet tal-UE biex jiġu identifikati sustanzi li jikkawżaw tħassib u jittieħdu deċiżjonijiet dwar l-immaniġġjar tar-riskju fil-livell tal-UE
 • Tħeġġeġ l-innovazzjoni fl-industrija kimika billi tissostitwixxi sustanzi li jagħtu lok għal tħassib.

Struttura

Id-Direttur Eżekuttiv tal-ECHA jimmaniġġja x-xogħol ta' kuljum u jirrapporta lill-Bord Maniġerjali li jinkludi rappreżentanti:

 • tal-pajjiżi kollha tal-UE
 • tal-Kummissjoni Ewropea
 • tal-Parlament Ewropew
 • tal-partijiet interessati.

Il-Bord għandu wkoll osservaturi min-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein.

Aqra aktar dwar l-istruttura organizzattiva tal-ECHA

Kif taħdem

L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi tirregola sustanzi kimiċi u bijoċidi fis-suq tal-UE. Hi tipproċessa fajls dwar sustanzi kimiċi mill-industrija u teżaminahom biex tara jekk jikkonformawx mal-leġiżlazzjoni. Flimkien mal-gvernijiet nazzjonali tal-UE, l-ECHA tiffoka fuq l-aktar sustanzi perikolużi, f’każijiet fejn jista’ jkun hemm bżonn ta’ mmaniġġjar tar-riskju biex tipproteġi n-nies u l-ambjent. F’oqsma speċifiċi, hi tieħu d-deċiżjonijiet tagħha stess; f’oħrajn, tagħti opinjonijiet u pariri biex tgħin lill-Kummissjoni Ewropea tieħu deċiżjonijiet.

L-ECHA taħdem ma' kważi 100 organizzazzjoni ta' partijiet interessati akkreditati fl-UE kollha.

Hi tipprovdi appoġġ dedikat għal kumpaniji żgħar u ta’ daqs medju.

Min jibbenefika

 • Il-membri tal-pubbliku u l-ambjent huma anqas esposti għal kimiċi perikolużi u jibbenefikaw minn prodotti aktar sikuri. Il-konsumaturi jistgħu jistaqsu dwar sustanzi kimiċi perikolużi fil-prodotti li jixtru.
 • Il-ħaddiema u utenti oħrajn ta' kimiċi jibbenefikaw minn informazzjoni mtejba dwar il-perikli tal-kimiċi li jużaw, u kif jużawhom b'mod sikur.
 • L-industrija tingħata għajnuna biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni. Kumpaniji innovattivi jistgħu jieħdu vantaġġ mill-ħtieġa li jeleminaw gradwalment l-aktar sustanzi perikolużi.
 • Il-pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp jirċievu informazzjoni dwar kif jimmaniġġjaw il-kimiċi perikulużi b'mod sikur.
Dettalji ta' kuntatt

l-Aġenzija Ewropea tal-Kimika(ECHA)

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Back to top