Eiropas Savienība

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Īss apraksts

 • Uzdevums: ECHA veicina ķīmisko vielu drošu izmantošanu
 • Direktors: Bjorn Hansen
 • Dibināšanas gads: 2007
 • Darbinieku skaits: apmēram 600
 • Atrašanās vieta: Helsinki (Somija)
 • Tīmekļa vietne: ECHA

Eiropas Ķimikāliju aģentūra veicina ķīmisko vielu drošu lietošanu. Tā īsteno ES jaunos tiesību aktus par ķīmiskajām vielām, tādējādi rūpējoties par cilvēku veselību, vidi un inovāciju un konkurētspēju Eiropā.

Ko šī iestāde dara?

Struktūra

Aģentūras izpilddirektors vada ikdienas darbu un ziņo par paveikto valdei, kurā ir pārstāvji no:

 • visām ES dalībvalstīm,
 • Eiropas Komisijas,
 • Eiropas Parlamenta,
 • kā arī ieinteresētās personas.

Valdē darbojas arī novērotāji no Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas.

Vēl par ECHA organizatorisko struktūru

Kā šī iestāde strādā?

Eiropas Ķimikāliju aģentūra reglamentē ķīmisko vielu un biocīdu apriti ES tirgū. Tā apstrādā nozares pārstāvju iesniegto dokumentāciju par ķīmiskajām vielām un pārbauda to, lai pārliecinātos, vai tās atbilst tiesību aktiem. Kopā ar ES valstu valdībām Eiropas Ķimikāliju aģentūra lielāko uzmanību pievērš visbīstamākajām vielām, ja vajadzīga papildu riska pārvaldība, lai aizsargātu iedzīvotājus un vidi. Ir jomas, kurās tā pati pieņem lēmumus, bet citkārt tā sniedz atzinumus un padomus Eiropas Komisijai, lai palīdzētu tai pieņemt lēmumus.

Aģentūra sadarbojas ar gandrīz 100 akreditētām ieinteresēto personu organizācijām visā ES.

Tā sniedz īpašu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

Kas ir ieguvēji?

 • Iedzīvotājus un vidi mazāk apdraud bīstamas ķīmiskās vielas, tie var izmantot drošākus ražojumus. Patērētāji var uzdot jautājumus par bīstamām ķīmiskām vielām produktos, ko iegādājas.
 • Darba ņēmējiem un citiem ķimikāliju lietotājiem tiek sniegta labāka informācija par ķīmisko vielu bīstamību un instrukcijas, kā tās droši lietot.
 • Ražotājiem aģentūra palīdz ievērot tiesību aktus. Inovatīvi uzņēmumi var izmantot iespējas, ko rada pienākums pakāpeniski atteikties no visbīstamākajām vielām.
 • Jaunattīstības valstis saņem informāciju par to, kā pareizi apieties ar bīstamām ķīmiskajām vielām.
Kontaktinformācija

Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra(ECHA)

Kontaktinformācija

Adrese

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Ta-lr
+358 9 6861 80
Fakss
+358 9 6861 8210
Back to top