Europos Sąjunga

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: ECHA siekia saugaus cheminių medžiagų naudojimo
 • Direktorius: Bjorn Hansen
 • Įsteigta: 2007 m.
 • Darbuotojų skaičius: apie 600
 • Adresas: Helsinkis, Suomija
 • Interneto svetainė: ECHA

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) siekia saugaus cheminių medžiagų naudojimo. Ji įgyvendina novatoriškus ES cheminių medžiagų teisės aktus, kurie naudingi Europos žmonių sveikatai, aplinkai, naujovėms ir konkurencingumui.

Veikla

Struktūra

ECHA vykdomasis direktorius vadovauja kasdieniam darbui ir teikia ataskaitas valdybai, kurią sudaro:

 • visų ES valstybių narių atstovai,
 • Europos Komisijos atstovai,
 • Europos Parlamento atstovai,
 • suinteresuotųjų subjektų atstovai.

Be to, valdyboje yra Norvegijos, Islandijos ir Lichtenšteino stebėtojų.

Žr. daugiau informacijos apie ECHA organizacinę struktūrą.

Veiklos būdai

Europos cheminių medžiagų agentūra reglamentuoja chemines medžiagas ir biocidus ES rinkoje. Ji tvarko cheminių medžiagų pramonės dokumentų rinkinius ir juos nagrinėja, kad nustatytų, ar jie atitinka teisės aktus. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) drauge su ES šalių vyriausybėmis daugiausia dėmesio skiria pavojingiausioms medžiagoms, kai siekiant apsaugoti žmones ir aplinką reikia imtis papildomų rizikos valdymo veiksmų. Tam tikrose srityse ji priima sprendimus pati; kitais atvejais ji teikia nuomones ir rekomendacijas, kad padėtų Europos Komisijai priimti sprendimus.

ECHA bendradarbiauja su beveik 100 akredituotų suinteresuotųjų organizacijų visoje ES.

Ji teikia specialią paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms.

Nauda

 • Visuomenė ir aplinka susiduria su mažiau pavojingų cheminių medžiagų, naudojamasi saugesniais produktais. Vartotojai gali prašyti informacijos apie jų perkamuose produktuose esančias pavojingas chemines medžiagas.
 • Darbuotojams ir kitiems cheminių medžiagų naudotojams naudinga tai, kad pateikiama tikslesnė informacija apie jų naudojamų cheminių medžiagų pavojų ir saugius naudojimo būdus.
 • Pramonės atstovams padedama laikytis teisės aktų. Novatoriškos įmonės gali pasinaudoti tuo, kad pavojingiausias chemines medžiagas reikia palaipsniui pašalinti iš rinkos.
 • Besivystančios šalys gauna informacijos, kaip saugiai naudoti pavojingas chemines medžiagas.
Kontaktiniai duomenys

Europos cheminių medžiagų agentūra(ECHA)

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Mailing address

P.O.Box 400

00121 Helsinki

Finland

Visiting address

Telakkakatu 6

00150 Helsinki

Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Back to top