Európai Unió

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA)

Áttekintés

 • Szerep: Az ügynökség a vegyi anyagok biztonságos használatát hivatott előmozdítani.
 • Igazgató: Bjorn Hansen
 • Alapítás éve: 2007
 • Alkalmazottak száma: kb. 600 fő
 • Székhely: Helsinki, Finnország
 • Honlap: ECHA

Az ügynökség a vegyi anyagok biztonságos használatát hivatott előmozdítani. Célja, hogy végrehajtsa a vegyi anyagokról szóló, áttörést jelentő uniós jogszabályokat, és így az emberi egészség, a környezet, valamint az európai innováció és versenyképesség javát szolgálja.

Milyen feladatokat lát el?

Szervezeti felépítés

Az ügynökség napi szintű munkájának irányításáért az ügyvezető igazgató felel, aki az igazgatótanácsnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatótanács összetétele:

 • az egyes uniós országok képviselői
 • az Európai Bizottság képviselői
 • az Európai Parlament képviselői
 • az érintett felek képviselői

Az igazgatótanácsban megfigyelői státuszban részt vesz még egy-egy tag Izlandról, Liechtensteinből és Norvégiából.

További információk az ECHA szervezeti felépítéséről

Hogyan végzi munkáját?

Az Európai Vegyianyag-ügynökség a vegyi anyagok és biocidok uniós piacát hivatott szabályozni. Az ipari szereplők átadják az ügynökségnek az egyes vegyi anyagok adatlapjait, amelyeket a jogszabályoknak történő megfelelés szempontjából az ügynökség megvizsgál. A tagállami kormányokkal együtt az ECHA az olyan legveszélyesebb vegyi anyagokra összpontosítja figyelmét, amelyek kapcsán az emberek és a környezet védelme érdekében további kockázatkezelésre lehet szükség. Bizonyos területeken az ECHA saját jogkörében hoz döntéseket, más területeken pedig véleménnyel és tanáccsal segíti az Európai Bizottságot a döntéshozatalban.

Az ECHA Unió-szerte kb. 100 akkreditált érdekelt szervezettel dolgozik együtt.

Célzott segítséget nyújt a kis- és középvállalkozásoknak.

Kik látják hasznát az ECHA tevékenységének?

 • Az emberek és a környezet – mert kevesebb a veszélyes anyag és biztonságosabbak a termékek. A fogyasztóknak joguk van tudni, hogy a vásárolt termékben vannak-e veszélyes vegyi anyagok.
 • A vegyi anyagokkal foglalkozó személyek és egyéb felhasználók – mivel több információ áll rendelkezésükre az általuk használt vegyi anyagok veszélyeiről és azok biztonságos használatáról.
 • A vegyipar – hiszen a vegyipari szereplők könnyebben tarthatják be a jogszabályokat. Az innovatív vállalatok üzleti előnyt kovácsolhatnak abból a kötelezettségből, hogy a legveszélyesebb anyagokat fokozatosan ki kell vonni a forgalomból.
 • A fejlődő országok – mivel információkhoz jutnak azzal kapcsolatban, hogy miképpen kell biztonságosan bánni a veszélyes vegyi anyagokkal.
Elérhetőségi adatok

Európai Vegyianyag-ügynökség(ECHA)

Elérhetőségi adatok

Cím

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Fax
+358 9 6861 8210
Back to top