Europska unija

Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Europska agencija za kemikalije (ECHA)

Pregled

 • Uloga: ECHA radi na osiguravanju sigurne uporabe kemikalija.
 • Direktor: Bjorn Hansen
 • Godina osnivanja: 2007.
 • Broj zaposlenika: oko 600
 • Lokacija: Helsinki, Finska
 • Internetska stranica: ECHA

Europska agencija za kemikalije (ECHA) radi na osiguravanju sigurne uporabe kemikalija. Ona provodi revolucionarno zakonodavstvo EU-a o kemikalijama, čime se pridonosi zdravlju ljudi, očuvanju okoliša te razvijanju inovacija i konkurentnosti u Europi.

Djelokrug

 • Poduzećima pomaže postići sukladnost s posebnim zakonodavstvom EU-a o kemikalijama ili biocidima:
 • Surađuje s međunarodnim organizacijama i dionicima na promicanju sigurne uporabe kemikalija.
 • Putem jedinstvene besplatne baze podataka pruža informacije o kemikalijama i njihovoj sigurnoj uporabi.
 • Surađuje s Europskom komisijom i vladama država članica EU-a na identifikaciji tvari koje uzrokuju zabrinutost te donosi odluke o upravljanju rizicima na razini EU-a.
 • Potiče inovacije u kemijskoj industriji uvođenjem zamjena za tvari koje uzrokuju zabrinutost.

Struktura

Izvršni direktor ECHA-e upravlja svakodnevnim radom i podnosi izvješća upravnom odboru, u kojem se nalaze predstavnici:

 • svih država članica EU-a,
 • Europske komisije,
 • Europskog parlamenta,
 • dionika.

Odbor ima i promatrače iz Norveške, Islanda i Lihtenštajna.

Saznajte više o ECHA-inoj organizacijskoj strukturi.

Način rada

Europska agencija za kemikalije regulira kemikalije i biocide na tržištu EU-a. Obrađuje dokumente o kemikalijama iz industrije i ispituje ih kako bi utvrdila jesu li sukladni sa zakonodavstvom. U suradnji s vladama država članica EU-a, fokus ECHA-e je na najopasnijim tvarima, u slučajevima kad bi moglo biti potrebno intenzivnije upravljanje rizicima kako bi se zaštitili ljudi i okoliš. U posebnim područjima ECHA samostalno donosi odluke, dok u drugima daje mišljenja i savjete kako bi pomogla Europskoj komisiji u donošenju odluka.

ECHA surađuje s gotovo 100 akreditiranih organizacija dionika iz cijelog EU-a.

Pruža neprestanu potporu malim i srednjim poduzećima.

Korisnici

 • Javnost i okoliš manje su izloženi opasnim kemikalijama, a jedna od pogodnosti su i sigurniji proizvodi. Potrošači mogu tražiti informacije o opasnim kemikalijama u proizvodima koje kupuju.
 • Radnici i ostali korisnici kemikalija imaju koristi od poboljšanih informacija o opasnostima kemikalija kojima rukuju i o načinima njihove sigurne uporabe.
 • Industriji se pomaže u postizanju sukladnosti sa zakonodavstvom. Inovativna poduzeća mogu iskoristiti potrebu za postupnim prestankom uporabe najopasnijih tvari.
 • Zemlje u razvoju dobivaju informacije o načinima sigurnog rukovanja opasnim kemikalijama.
Kontaktni podaci

Europska agencija za kemikalije(ECHA)

Kontaktni podaci

Adresa

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel
+358 9 6861 80
Faks
+358 9 6861 8210
Back to top