an tAontas Eorpach

Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA)

Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA)

Forbhreathnú

 • Ról: Cuireann (ECHA) úsáid shábháilte ceimiceán chun cinn
 • Stiúrthóir: Geert Dancet
 • Bunaithe in: 2007
 • Líon foirne: thart ar 600
 • Suíomh: Heilsincí, an Fhionlainn
 • Suíomh gréasáin: ECHA български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Cuireann an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA) úsáid shábháilte ceimiceán chun cinn. Is í a chuireann reachtaíocht cheannródaíoch an Aontais maidir le ceimiceáin chun feidhme, rud a théann chun tairbhe shláinte an duine, an chomhshaoil, na nuálaíochta agus an iomaíochais san Eoraip.

A ndéanann sé

 • Cuidíonn sí le comhlachtaí reachtaíocht ar leith de chuid an Aontais maidir le ceimiceáin agus táirgí bithicíde a chomhlíonadh:
 • Oibriú i gcomhar le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus geallsealbhóirí chun úsáid shábháilte ceimiceán a chur chun cinn
 • Faisnéis faoi cheimiceáin agus a n-úsáid shábháilte a chur ar fáil trí bhunachar sonraí uathúil atá saor in aisce
 • Oibriú i gcomhar leis an gCoimisiún Eorpach agus le rialtais de chuid an Aontais chun substaintí ar cúis imní iad a aithint agus chun cinntí a dhéanamh maidir le bainistiú riosca ar leibhéal an Aontais
 • Nuálaíocht i dtionscal na gceimiceán a spreagadh trí shubstaintí ar cúis imní iad a athsholáthar.

Struchtúr

Déanann Stiúrthóir Feidhmiúcháin ECHA an obair laethúil a bhainistiú agus tá sé cuntasach do Bhord Bainistíochta ar a bhfuil ionadaithe ag:

 • Tíortha uile an Aontais
 • an Coimisiún Eorpach
 • Parlaimint na hEorpa
 • geallsealbhóirí.

Tá breathnóirí ar an mBord ón Iorua, ón Íoslainn agus ó Lichtinstéin chomh maith.

Tuilleadh eolais faoi struchtúr eagraíochta ECHA български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska.

An chaoi a bhfeidhmíonn sé

Rialálann an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán ceimiceáin agus tairgí bithicíde i margadh an Aontais. Déanann sí próiseáil ar chomhaid maidir le ceimiceáin ó lucht tionsclaíochta agus déanann sí iniúchadh orthu féachaint an bhfuil siad i gcomhréir leis an reachtaíocht. Díríonn ECHA, i gcomhar le rialtais náisiúnta an Aontais, ar na substaintí is guaisí má bhíonn bainistiú riosca breise de dhíth chun daoine agus an comhshaol a chosaint. I réimsí áirithe déanann sí a cinntí féin; i réimsí eile tugann sí tuairimí agus tugann sí comhairle le cuidiú leis an gCoimisiún Eorpach cinntí a dhéanamh.

Oibríonn ECHA le beagnach 100 eagraíocht geallsealbhóirí creidiúnaithe български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français hrvatski italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska ar fud an Aontais.

Cuireann sí tacaíocht athiomnaithe ar fáil do chomhlachtaí beaga agus meánmhéide.

Iad sin a bhaineann leas as

 • Ní bheidhbaill den phobal agus an comhshaol chomh mór sin i mbaol a nochta do cheimiceáin ghuaiseacha & bainfidh siad taitneamh as táirgí atá níos sábháilte. Is féidir le tomhaltóirí ceisteanna a chur faoi cheimiceáin ghuaiseacha atá sna táirgí a cheannaíonn siad.
 • Baineannoibrithe agus úsáideoirí eile ceimiceán tairbhe as faisnéis níos fearr faoi na guaiseanna a bhaineann leis na ceimiceáin a láimhseálann siad agus faoi iad a úsáid go sábháilte.
 • Cuidítear lelucht tionsclaíochta an reachtaíocht a chomhlíonadh. Féadann comhlachtaí nuálacha tairbhe a bhaint as an ngá atá ann deireadh a chur leis na substaintí is guaisí.
 • Faigheanntíortha atá i mbéal forbartha eolas ar na bealaí is sábhailte chun déileáil le ceimiceáin ghuaiseacha.
Sonraí teagmhála: 

An Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán(ECHA)

Sonraí teagmhála

Seoladh: 

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Teileafón: 
+358 9 6861 80
Facs: 
+358 9 6861 8210