Euroopan Unioni

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)

Perustiedot

 • Tehtävä: edistää kemikaalien turvallista käyttöä
 • Johtaja: Bjorn Hansen
 • Perustettu: 2007
 • Henkilöstömäärä: noin 600
 • Toimipaikka: Helsinki, Suomi
 • Verkkosivusto: ECHA

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) edistää kemikaalien turvallista käyttöä. Se panee täytäntöön EU:n uraaurtavaa kemikaalilainsäädäntöä, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja ympäristön tilaa sekä edistää innovointia ja kilpailukykyä Euroopassa.

Tehtävät

Rakenne

Kemikaaliviraston pääjohtaja johtaa viraston päivittäistä toimintaa ja vastaa siitä hallintoneuvostolle, joka koostuu seuraavien tahojen edustajista:

 • kaikki EU-maat
 • Euroopan komissio
 • Euroopan parlamentti
 • sidosryhmät.

Hallintoneuvoston kokouksiin osallistuvat myös Norjaa, Islantia ja Liechtensteinia edustavat tarkkailijat.

Lisätietoa ECHAn organisaatiorakenteesta

Toiminta

Euroopan kemikaalivirasto säätelee kemikaaleja ja biosidejä EU:n markkinoilla. Se valvoo alan toiminnan lainmukaisuutta teollisuuden toimittamien asiakirjojen perusteella. Kaikkein vaarallisimpien aineiden tapauksessa virasto toimii yhteistyössä EU:n kansallisten viranomaisten kanssa, jos ilmenee tarve tehostaa riskinhallintatoimia ihmisten ja ympäristön suojaamiseksi. Tietyillä aloilla virastolla on omaa päätäntävaltaa; muilla aloilla se antaa lausuntoja ja neuvoja Euroopan komission päätösten tueksi.

Kemikaalivirasto tekee yhteistyötä lähes sadan eri EU-maissa toimivan akkreditoidun sidosryhmäorganisaation kanssa.

Se myös tarjoaa tukea pienille ja keskisuurille yrityksille.

Hyötyjät

 • Ihmiset ja ympäristö altistuvat entistä vähemmän vaarallisille kemikaaleille, ja tuoteturvallisuus paranee. Kuluttajat voivat saada tietoa ostamiinsa tuotteisiin sisältyvistä vaarallisista kemikaaleista.
 • Työntekijät ja muut kemikaalien käyttäjät saavat entistä parempaa tietoa kemikaalien vaaroista ja turvallisesta käytöstä.
 • Teollisuus saa tukea lansääädännön noudattamiseen. Innovatiiviset yritykset voivat hyödyntää osaamistaan, kun vaarallisia aineita poistetaan asteittain käytöstä.
 • Kehittyvät maat saavat tietoa vaarallisten kemikaalien turvallisesta käytöstä.
Yhteystiedot

Euroopan kemikaalivirasto(ECHA)

Yhteystiedot

Osoite

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

P.
+358 9 6861 80
F.
+358 9 6861 8210
Back to top