Euroopa Liit

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA)

Ülevaade

 • Ülesanded: ECHA teeb tööd kemikaalide ohutu kasutamise nimel
 • Direktor: Geert Dancet
 • Asutatud: 2007
 • Töötajate arv: ligikaudu 600
 • Asukoht: Helsingi, Soome
 • Veebisait: ECHA

Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) teeb tööd kemikaalide ohutu kasutamise nimel. Ta rakendab ELi teedrajavaid kemikaale käsitlevaid õigusakte, mis toovad kasu inimeste tervisele, keskkonnale ning innovatsioonile ja konkurentsivõimele Euroopas.

Tegevusvaldkonnad

Struktuur

ECHA tegevdirektor juhib ameti igapäevast tööd ning annab aru haldusnõukogule, kuhu kuuluvad esindajad:

 • kõigist ELi liikmesriikidest;
 • Euroopa Komisjonist;
 • Euroopa Parlamendist;
 • sidusrühmadest.

Haldusnõukogu juures tegutsevad ka vaatlejad Norrast, Islandilt ja Liechtensteinist.

Lisateave ECHA organisatsioonilise struktuuri kohta.

Töömeetodid

Euroopa Kemikaaliamet reguleerib ELi turul olevaid kemikaale ja biotsiide. Amet uurib tööstuse esindajailt saadud andmeid kemikaalide kohta ning analüüsib neid, et teha kindlaks, kas need vastavad õigusaktides sätestatule. Koos ELi liikmesriikide valitsustega keskendub ECHA ohtlikeimatele ainetele ning juhtumitele, mille puhul võib inimeste ja keskkonna kaitseks vajalik olla täiendav riskijuhtimine. Teatavates valdkondades langetab amet ise otsuseid; teistes aga esitab arvamusi ja nõuandeid, et aidata Euroopa Komisjonil otsuseid teha.

ECHA teeb koostööd ligikaudu 100 akrediteeritud sidusrühmade organisatsiooniga kõikjalt EList.

Samuti pakub Euroopa Kemikaaliamet sihtotstarbelist toetust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele.

Kasusaajad

 • Kahjulikud kemikaalid avaldavad inimestele ja keskkonnale vähem kahjulikku mõju ning nad saavad kasu ohutumatest toodetest. Tarbijad võivad esitada küsimusi selliste ohtlike kemikaalide kohta, mis sisalduvad nende ostetavates toodetes.
 • Töötajad ja teised kemikaalide kasutajad saavad kasu põhjalikumast teabest nende kemikaalide, millega nad kokku puutuvad, ohtlikkuse ning nende ohutu kasutamise kohta.
 • Tööstusel aidatakse järgida õigusnorme. Innovatiivsetele ettevõtjatele tuleb kasuks vajadus kõrvaldada järk-järgult kasutuselt kõige ohtlikumad ained.
 • Arenguriigid saavad teavet ohtlike kemikaalide ohutu käsitlemise kohta.
Back to top