Evropská unie

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Přehled

 • Úloha: ECHA usiluje o bezpečné používání chemických látek
 • Ředitel: Geert Dancet
 • Datum zřízení: 2007
 • Počet zaměstnanců: přibližně 600
 • Sídlo: Helsinky, Finsko
 • Internetové stránky: ECHA

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) usiluje o zajištění bezpečného používání chemických látek. Dohlíží na uplatňování průlomové legislativy EU týkající se chemických látek, která jednak chrání lidské zdraví a životní prostředí, jednak působí ve prospěch inovací a konkurenceschopnosti v EU.

Náplň činnosti

Struktura

Výkonný ředitel řídí běžný provoz agentury ECHA a zodpovídá se správní radě, která je složena ze zástupců:

 • všech států EU
 • Evropské komise
 • Evropského parlamentu
 • zainteresovaných stran.

V radě rovněž zasedají pozorovatelé z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Více informací o organizační struktuře agentury ECHA.

Způsob fungování

Evropská agentura pro chemické látky reguluje chemické látky a biocidy, které se vyskytují na trhu EU. Zpracovává informace o chemických látkách, které poskytuje průmyslové odvětví, a zkoumá, zda tyto látky splňují požadavky právních předpisů. Ve spolupráci se členskými státy EU se agentura zaměřuje na nejnebezpečnější látky, aby mohla v případě potřeby řídit rizika v zájmu ochrany obyvatelstva a životní prostředí. V některých oblastech přijímá rozhodnutí z vlastního podnětu, v jiných poskytuje stanoviska a poradenství Evropské komisi, které tak pomáhá přijímat rozhodnutí.

ECHA spolupracuje přibližně se stovkou akreditovaných organizací z celé EU.

Poskytuje specializovanou podporu malým a středním podnikům.

Pro koho znamená přínos

 • Pro veřejnost a životní prostředí, jelikož jsou méně vystaveny působení nebezpečných chemických látek a na trhu se vyskytují bezpečnější výrobky. Spotřebitelé mohou požadovat informace o tom, jaké nebezpečné chemické látky se vyskytují ve výrobcích, které kupují.
 • Pro pracovníky a další uživatele, jelikož dostávají lepší informace o chemických látkách, se kterými pracují, a o tom, jak je bezpečně používat.
 • Pro průmysl, jelikož je mu poskytována pomoc s dodržováním právních předpisů. Situace, kdy je potřeba postupně ukončit používání nejnebezpečnějších látek, je vhodnou příležitostí pro inovativní podniky vyvinout vhodné alternativy.
 • Pro rozvojové země, jelikož dostávají informace o tom, jak zacházet s nebezpečnými chemickými látkami.
Kontaktní údaje: 

Evropská agentura pro chemické látky(ECHA)

Kontaktní údaje

Adresa: 

Annankatu 18

FI-00120 Helsinki

Suomi/Finland

Tel: 
+358 9 6861 80
Fax: 
+358 9 6861 8210
Keywords: 
Back to top