Europeiska Unionen

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)

Översikt

 • Uppgift: Förbättra smittskyddet i EU
 • Direktör: Andrea Ammon
 • Inrättad: 2005
 • Antal anställda: 290
 • Plats: Stockholm (Sverige)
 • Webbplats: ECDC

Senaste nytt om covid-19 from ECDC

Verksamhet

 • Analyserar och tolkar data från EU-länderna om 52 smittsamma sjukdomar med hjälp av övervakningsdatabasen Tessy.
 • Ger vetenskapliga råd till EU-länderna och EU-institutionerna.
 • Varnar för och analyserar nya hot mot EU.
 • Samordnar europeiska utbildningsprogram för interventionsepidemiologi (Epiet) och mikrobiologi för folkhälsa (Euphem).
 • Hjälper EU-länderna att förbereda sig för sjukdomsepidemier.
 • Anordnar den årliga europeiska Escaidekonferensen om tillämpad infektionsepidemiologi, som pågår i tre dagar.

Organisation

Myndigheten har en

Den består av fem enheter:

 • Chefsforskarens enhet
 • Stöd till övervakning och insatser
 • Kapacitet och kommunikation inom folkhälsa
 • Förvaltning och samordning av resurser (personal, ekonomi, juridik)
 • It-enheten

Arbetssätt

Myndigheten sammanställer övervakningsdata och ger råd om 52 anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar och om epidemier och hot mot folkhälsan. ECDC har egna experter och samarbetar dessutom med nätverk och folkhälsomyndigheter i Europa.

ECDC driver tre viktiga system:

 • EWRS (tidig varning och reaktion)
 • Epis (epidemirapportering)
 • Tessy (sjukdomsövervakning)

ECDC samarbetar också med andra EU-byråer och organisationer, bland annat

Målgrupper

 • Folkhälsoaktörer i Europa:
  • Nationella och andra folkhälsomyndigheter i EU/EES
  • EU-institutionerna
  • Andra beslutsfattare
 • Folkhälsoaktörer utanför Europa: yrkesverksamma, forskare, internationella organisationer och nationella myndigheter
Kontaktuppgifter till

Kontaktuppgifter till- Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar(ECDC)

Kontaktuppgifter till

Adress

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Tfn
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Back to top