Evropska unija

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC)

Pregled

 • Naloga: Izboljšanje zaščite EU pred nalezljivimi boleznimi
 • Direktor: Andrea Ammon
 • Ustanovitev: 2005
 • Število zaposlenih: 290
 • Sedež: Stockholm (Švedska)
 • Spletišče: ECDC

Najnovejše informacije Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni o covidu-19

Naloge

 • Analiza in interpretacija podatkov držav EU o 52 nalezljivih boleznih in stanjih z uporabo evropskega sistema spremljanja (TESSy).
 • Znanstveno svetovanje državam in institucijam EU.
 • Zgodnje odkrivanje in analiza novih nevarnosti za EU.
 • Koordinacija evropskega programa usposabljanja na področju intervencijske epidemiologije (EPIET) in evropskega programa usposabljanja iz mikrobiologije v javnem zdravju (EUPHEM).
 • Pomoč državam EU pri pripravi na izbruhe bolezni.
 • Organizacija vsakoletne 3-dnevne evropske znanstvene konference o uporabni epidemiologiji nalezljivih bolezni (ESCAIDE).

Struktura

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni sestavljajo:

Organizacijsko je sestavljen iz 5 enot:

 • Urad znanstvenega vodje
 • Podporna služba za spremljanje in ukrepanje
 • Komuniciranje in zmogljivosti na področju javnega zdravja
 • Upravljanje in usklajevanje virov
 • Informacijske in komunikacijske tehnologije

Delovanje

Center zagotavlja podatke o spremljanju in znanstveno mnenje o 52 nalezljivih boleznih in stanjih, ki jih je treba prijaviti, izbruhih bolezni in nevarnostih za javno zdravje. Njegovo delo temelji na znanju strokovnega osebja, vseevropskih omrežij o boleznih in nacionalnih organov za javno zdravje.

ECDC upravlja 3 pomembne sisteme, ki pokrivajo različna področja obvladovanja bolezni:

 • EWRS (odkrivanje in opozarjanje o nevarnostih)
 • EPIS (obveščanje o epidemijah)
 • TESSy (spremljanje bolezni)

Pri svojem delu tesno sodeluje z drugimi agencijami EU in organizacijami, ki niso povezane z EU, denimo:

Koristi

 • Delo centra koristi deležnikom na področju javnega zdravja v Evropi, zlasti:
  • nacionalnim in podnacionalnim organom na področju javnega zdravja v EU/EGP,
  • institucijam EU,
  • drugim evropskim snovalcem politik,
 • strokovnjakom s področja javnega zdravja, raziskovalcem, mednarodnim organizacijam in nacionalnim organom zunaj Evrope.
Kontaktni podatki

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni(ECDC)

Kontaktni podatki

Naslov

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Fax
+46 8 586 010 01
Back to top