Európska únia

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC)

Prehľad

 • Úloha: posilniť obranyschopnosť Európy proti infekčným chorobám
 • Riaditeľka: Andrea Ammonová
 • Rok vzniku: 2005
 • Počet zamestnancov: 290
 • Miesto: Štokholm (Švédsko)
 • Webové sídlo: ECDC

Úlohy

 • Pomocou Európskeho systému dohľadu analyzuje a interpretuje údaje z krajín EÚ týkajúce sa prenosných ochorení.
 • Poskytuje vedecké poradenstvo vládam a inštitúciám EÚ.
 • Zabezpečuje včasné odhaľovanie a analýzu vznikajúcich ohrození v EÚ.
 • Koordinuje Európsky program odbornej prípravy v oblasti intervenčnej epidemiológie (EPIET) a Európsky program verejného zdravia v oblasti mikrobiológie (EUPHEM).
 • Pomáha vládam krajín EÚ pripraviť sa na vypuknutie nákaz.
 • Organizuje Európsku vedeckú konferenciu o aplikovanej epidemiológii infekčných chorôb (ESCAIDE), výročnú 3-dňovú vedeckú konferenciu.

Štruktúra

ECDC tvoria:

Jeho organizačnú štruktúru tvorí 5 oddelení:

 • Úrad hlavného vedeckého pracovníka
 • Dohľad a podpora reakcie na ohrozenia
 • Kapacita verejného zdravotníctva a komunikácia
 • Koordinácia a riadenie zdrojov
 • Informačné a komunikačné technológie

Fungovanie

Poskytuje údaje o dohľade a vedecké poradenstvo týkajúce sa 52 prenosných chorôb a stavov, ktoré sa musia povinne oznamovať, vypuknutia nákaz a ohrození verejného zdravia. Centrum čerpá odborné znalosti a vedomosti od svojich vlastných odborných zamestnancov, z celoeurópskych sietí prenosných chorôb a národných orgánov verejného zdravia.

ECDC prevádzkuje 3 rôzne systémy, pričom každý pokrýva inú oblasť kontroly chorôb:

 • EWRS (systém včasného varovania a reakcie),
 • EPIS (informačná podpora z oblasti epidemiológie),
 • TESSy (dohľad nad chorobami).

Úzko spolupracuje so všetkými ostatnými agentúrami EÚ a organizáciami z tretích krajín vrátane:

Kto má z činnosti osoh

 • predstavitelia verejného zdravotníctva v Európe, najmä:
  • vnútroštátne a regionálne orgány verejného zdravia v EÚ/EHP,
  • inštitúcie EÚ,
  • ďalší európski politickí predstavitelia,
 • zdravotnícki pracovníci, výskumníci, medzinárodné organizácie a vnútroštátne orgány mimo Európy.
Kontaktné údaje: 

Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami(ECDC)

Kontaktné údaje

Adresa: 

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Tel: 
+46 8 586 010 00
Fax: 
+46 8 586 010 01
Back to top