Unia Europejska

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Informacje ogólne

 • Zadanie: Ochrona przed chorobami zakaźnymi w Europie
 • Dyrektor: Andrea Ammon
 • Rok założenia: 2005
 • Liczba pracowników: 290
 • Siedziba: Sztokholm (Szwecja)
 • Strona internetowa: ECDC

Najnowsze informacje na temat COVID-19 na stronie ECDC

Zakres działalności

 • Analizuje i interpretuje dane z krajów UE dotyczące 52 chorób zakaźnych przy pomocy europejskiego systemu nadzorowania (ang. European Surveillance System – TESSy).
 • Udziela porad naukowych rządom krajów UE i instytucjom unijnym.
 • Zajmuje się wczesnym wykrywaniem i analizą potencjalnych zagrożeń dla zdrowia w UE.
 • Koordynuje Europejski program szkolenia w zakresie epidemiologii interwencyjnej (EPIET) oraz Europejski program szkolenia w zakresie mikrobiologii w zdrowiu publicznym (EUPHEM).
 • Pomaga krajom UE w poprawie gotowości na wypadek wystąpienia chorób.
 • Organizuje ESCAIDE – europejską konferencję naukową na temat epidemiologii stosowanej chorób zakaźnych, która odbywa się co rok i trwa trzy dni.

Struktura

W skład ECDC wchodzą:

Schemat organizacyjny obejmuje pięć działów:

 • Biuro głównego naukowca
 • Wsparcie nadzoru i reagowania
 • Zdolności w zakresie zdrowia publicznego i komunikowania
 • Zarządzanie zasobami i ich koordynacja
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne

Metody działania

Agencja zapewnia dane i opinie naukowe dotyczące nadzoru nad 52 chorobami zakaźnymi podlegającymi obowiązkowi zgłaszania, ogniskami chorób oraz zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Działalność agencji opiera się na doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej ekspertów oraz przedstawicieli ogólnoeuropejskich sieci ds. chorób i krajowych organów ds. zdrowia publicznego.

ECDC korzysta z trzech ważnych systemów, z których każdy obejmuje inny obszar kontroli chorób:

 • EWRS (powiadomienia o wykryciu zagrożeń)
 • EPIS (zwiad epidemiologiczny)
 • TESSy (nadzór nad chorobami).

Agencja ściśle współpracuje ze wszystkimi innymi agencjami unijnymi oraz z organizacjami spoza UE, w tym z:

Korzyści

 • Sektorowi zdrowia publicznego w Europie, a przede wszystkim:
  • krajowym organom zdrowia publicznego w UE/EOG (oraz organom na poziomie niższym niż krajowy)
  • instytucjom UE
  • innym politykom europejskim
 • pracownikom sektora zdrowia publicznego, naukowcom, organizacjom międzynarodowym i władzom krajowym poza granicami Europy.
Dane kontaktowe

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób(ECDC)

Dane kontaktowe

Adres

Gustav III:s Boulevard 40
16973 Solna

Sverige

Tel
+46 8 586 010 00
Faks
+46 8 586 010 01
Back to top